Letsel advocaten

De advocatuur kent verschillende rechtsgebieden. Letselschade is een rechtsgebied waar letsel advocaten zich mee bezig houden. Maar waar houden letsel advocaten zich zoal mee bezig?

Specialisaties letsel advocaten:

  1. Verkeersongevallen
  2. Bedrijfsongevallen
  3. Medische missers
  4. Geweldsmisdrijven

1. De grootste groep cliënten van letsel advocaten hebben te maken gehad met een verkeersongeval. Wanneer iemand bijvoorbeeld betrokken is bij een verkeersongeval en daarbij van achter is aangereden (kop-staart botsing) is een whiplash snel opgelopen. Het slachtoffer heeft dan recht op whiplash schadevergoeding. Letsel advocaten zorgen voor de aansprakelijkheidsstelling van de wederpartij.

2. Bij bedrijfsongevallen dient de een schadevergoeding betaald te worden door de werkgever. Letsel advocaten kennen alle juridische aspecten m.b.t. schade verhalen en zorgen ook bij een bedrijfsongeval voor de aansprakelijkheidsstelling.

3. Bij medische fouten is het causaal verband tussen de operatie en de klachten van groot belang. Letsel advocaten schakelen vaak medisch adviseurs in om het causale verband te beoordelen. Wanneer de aansprakelijkheid helder is dan volgt de aansprakelijkheidsstelling van de tegenpartij.

4. Bij geweldsmisdrijven is het niet altijd even eenvoudig om schadevergoeding bij de dader te verhalen. Ondanks een vaak helder causaal verband duiken er andere problemen op. Het komt vaak voor dat de dader geen financiële middelen heeft. De Nederlandse overheid heeft het schadefonds geweldsmisdrijven opgericht. Bij dit fonds kunnen slachtoffers van geweldsmisdrijven schadevergoeding aanvragen. Letsel advocaten kunnen u adviseren.

Zelf een vraag stellen aan een letsel advocaat? Vul dan onderstaand formulier in voor juridisch advies m.b.t. letselschade.

Scroll naar boven