Aanrijding op rotonde

Heb ik recht op schadevergoeding voor een aanrijding op een rotonde?

Een rotonde vervangt een verkeerslicht en bevorderd de doorstroom van het verkeer. Echter vinden er geregeld aanrijding plaats op rotondes. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Reeds sinds 1990 bestaan er rotondes in Nederland. Echter nemen nog steeds veel automobilisten de rotonde op een manier waarbij ze niet voldoende snelheid terugnemen. Zodoende ontstaan er relatief veel ongevallen op rotondes met letselschade.

Reden voor de aanleg van rotondes

In het verleden werden gelijkwaardige kruisingen voornamelijk geregeld met verkeerslichten. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren zijn veel van deze stoplichten vervangen door rotondes. Dit komt de doorstroming en de verkeersveiligheid met betrekking tot auto’s ten goede. Echter dit geldt niet voor fietsers. Onderzoek van het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen dat het veiliger is om fietsers op rotondes voorrang te verlenen. De kans op ongevallen zou daarmee afnemen.

Aanrijding fietser schadevergoeding

Sommige (tweebaans) rotondes zijn onoverzichtelijk. Het verkeer nadert van verschillende kanten. Door dergelijke onoverzichtelijke situaties ontstaan ongelukken. Vooral fietsers zijn kwetsbaar en zijn helaas vaak de dupe van automobilisten die geen voorrang verlenen.

Door de aanleg van rotondes is het aantal ongevallen weliswaar met dertig procent gedaald, maar het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn is alleen maar toegenomen. Fietsers worden door de wet beschermd en hebben recht op minimaal 50% schadevergoeding.

De schuldvraag

Na een aanrijding is de kernvraag, wie is er schuldig?  Wie dient de schadevergoeding voor de aanrijding op de rotonde te vergoeden? Een verkeersdeelnemer die al op de rotonde rijdt heeft altijd voorrang. Vaak ontstaat een ongeval doordat er door een rotonde oprijdende verkeersdeelnemer geen voorrang is gegeven. Ook vinden er dikwijls kop-staartbotsingen plaats. Een verkeersdeelnemer naders een rotonde en de eerst volgende let niet goed op.

Wanneer er bij het ongeval een fietser betrokken is dan geldt het volgende. Een fietser wordt wettelijk beschermd en wordt gezien als een “zwakke verkeersdeelnemer”. Wanneer een fietser in botsing komt met een automobilist dient minimaal 50 % door de automobilist vergoed te worden. Vergoeding van de overige 50% is wel afhankelijk van de schuldvraag. De bewijslast ligt overigens bij de automobilist.

Gemeente aansprakelijk

Er zijn situaties in het verkeer waarbij de gemeente aansprakelijk gehouden kan worden. In een dergelijk geval is het dan ook mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Er kan bijvoorbeeld een ongelijk ontstaan doordat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de rotonde. Of een rotonde is bijzonder slecht te overzien.

Bent u betrokken geweest bij een ongeval op een rotonde en heeft u letselschade? Vul dan het onderstaande formulier. Binnen 24 uur nemen wij contact met u op. We zullen dan samen uw situatie bespreken en antwoord geven op uw vragen. Desgewenst kunnen wij vervolgens schadevergoeding voor u claimen. Indien de tegenpartij schuldig is aan het ongeluk ia onze juridische hulp geheel kosteloos voor slachtoffers van letselschade.

Scroll naar boven