Letselschade uitstekende stoeptegel

Het gebeurd vaak dat stoeptegels los of scheef liggen door boomwortels, achterstallig onderhoud of andere redenen. Vooral bij slecht licht kan dit uitdraaien op valpartijen, met soms vervelende lichamelijke gevolgen zoals bijvoorbeeld een gebroken pols of andere gebroken botten.

Letselschade door uitstekende stoeptegel, wie is aansprakelijk?

Degene die de weg beheert, hoort te zorgen voor goed onderhoud en het voorkomen van gevaarlijke situaties. Binnen de gemeentegrenzen is de gemeente de verantwoordelijke wegbeheerder en wanneer uw valpartij te danken is aan slecht onderhoud, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor de schade. Er zijn een aantal richtlijnen die bepalen of er sprake is van een ernstig gebrek. Het gaat hier dan onder andere over een hoogteverschil van meer dan drie centimeter tussen de uitstekende tegel (of het gat) en de rest van de stoep. Meer informatie hierover is te vinden in artikel 6:174 BW.

Buiten de gemeentegrenzen is niet altijd duidelijk welke partij aansprakelijk is voor het wegonderhoud. Dit kan het rijk, de provincie, het waterschap of het hoogheemraadschap zijn. Duidelijkheid hierover kunt u krijgen door de website van Rijkswaterstaat te raadplegen.

Kans op schadevergoeding

Wanneer dergelijke zaken voor de rechter komen wordt gemiddeld bij één op de vijf claims de weggebruiker volledig in het gelijk gesteld en bij de helft van de ongevallen wordt de wegbeheerder in het geheel niet aansprakelijk gesteld. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk informatie in te zamelen, wat uw verhaal ondersteund. Maak ook (indien mogelijk) direct na het ongeval foto’s van de situatie ter plaatse met uw mobieltje.

Letselschade advies

Letselschade-Claim biedt kosteloos advies op maat. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact op. Samen bespreken we uw situatie en recht op letselschade vergoeding. Na analyse van een ervaren letselschadespecialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding. Desgewenst kunt u uw zaak daarna verder laten behandelen.

Scroll naar boven