Aanrijding van achteren, wie is er aansprakelijk?

In het geval van een aanrijding rijst al snel de vraag: wie draagt de verantwoordelijkheid? Bijna altijd wordt bij een botsing van achteren de achterop rijdende auto als schuldige aangewezen. Toch zijn er nuances waarin de voorligger ook een rol kan spelen in het ontstaan van het incident.

Stel je voor dat je plotseling moet remmen vanwege een stoplicht, een verkeersbord, een flitspaal of om een dier te ontwijken. In dergelijke situaties kan de schuldvraag complexer worden, en in dit artikel zullen we deze kwestie vanuit een ander perspectief belichten.

In dit artikel:

  1. Primaire verantwoordelijkheid van de achterop rijdende auto
  2. Uitzonderingen: wanneer de voorligger ook aansprakelijk kan zijn
  3. Het belang van verkeersnoodzaak bij remmen
  4. Een samenvatting van de situaties

Primaire verantwoordelijkheid van de achterop rijdende auto

Volgens de wet is een bestuurder verplicht zijn voertuig tijdig tot stilstand te kunnen brengen binnen de afstand die hij kan overzien en waarover de weg vrij is. Dit betekent dat de achterop rijdende auto voldoende ruimte moet hebben om te stoppen zonder de auto voor hem te raken.

In de meeste gevallen wordt de achterop rijdende auto beschouwd als de hoofdverantwoordelijke voor de aanrijding en is hij dan ook aansprakelijk voor eventuele letselschade van de voorligger.

Uitzonderingen: wanneer de voorligger ook aansprakelijk kan zijn

Toch zijn er scenario’s waarin de voorligger ook aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval. Een van deze situaties doet zich voor wanneer de voorligger plotseling en onnodig hard remt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vlak voor een verkeersbord, bij een groen stoplicht, of wanneer een stoplicht op oranje springt terwijl er nog ruime afstand is. Ook het plotseling remmen voor een flitspaal kan onder deze noemer vallen.

Het belang van verkeersnoodzaak bij remmen

Het is van essentieel belang dat een bestuurder alleen plots remt als er sprake is van een daadwerkelijke verkeersnoodzaak, bijvoorbeeld om letsel aan zichzelf of anderen te voorkomen. Het is niet gerechtvaardigd om abrupt te remmen voor dieren zoals konijnen of vossen, tenzij er een reëel risico op letsel bestaat. Bij aanrijdingen met dieren van vergelijkbare grootte is dit risico over het algemeen niet aanwezig. Echter, bij grotere dieren zoals herten of zwijnen kan er wel sprake zijn van een verkeersnoodzaak.

Samengevat

Volgens de wet is de achterop rijdende auto vrijwel altijd aansprakelijk bij een botsing van achteren. Er zijn echter uitzonderingen, zoals situaties waarin de voorligger een manoeuvre uitvoert zoals van rijbaan wisselen of inhalen en daarbij abrupt remt, zonder dat er sprake is van verkeersnoodzaak. In dergelijke gevallen dient de achterop rijdende auto nog steeds voldoende afstand te houden om een botsing te voorkomen. Indien dit niet het geval is, blijft hij alsnog verantwoordelijk voor de aanrijding.

Kortom, bij een aanrijding van achteren is het van belang om zowel de juridische aspecten als de menselijke context te begrijpen om tot een eerlijke beoordeling van de situatie te komen.

Scroll naar boven