Arbeidsongevallen

Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats. Dit zijn de ongevallen waarbij sprake is van letsel en verzuim. Zo’n 4500 arbeidsongevallen leiden tot ziekenhuis opname. Doorgaans hebben slachtoffers van arbeidsongevallen recht op schadevergoeding.

Wanneer een werknemer een arbeidsongeval heeft gehad dient de werkgever hiervan melding te maken bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie kan wanneer nodig geacht een onderzoek instellen naar het ongeval en de omstandigheden waarin het ongeval heeft plaatsgevonden.

In beginsel dient de werkgever een schadevergoeding bij arbeidsongevallen te betalen. De werknemer heeft dan compensatie voor geleden schade. Deze schade bestaat dan uit de immateriële schade, materiële schade en financiële schade.

Wanneer uzelf een arbeidsongeval heeft gehad en schadevergoeding wenst dan kunt u het beste een letselschadespecialist inschakelen. Deze letselschadespecialist is de juridische hulpverlener bij realisatie van schadevergoeding bij letsel. De hulp van een letselschadespecialist/letselschade advocaat bij arbeidsongevallen kunnen wij kosteloos aanbieden.

Heb ik recht op schadevergoeding arbeidsongeval? Wij kunnen u geheel kosteloos rechtshulp bieden van een letselschadespecialist/letselschade advocaat. Wanneer u onderstaand mailformulier invult m.b.t. uw arbeidsongeval zullen wij binnen 24 uur contact met u opnemen.

Scroll naar boven