Bewijslast bij een verkeersongeval

Bij een verkeersongeval is het niet altijd even duidelijk wie nu schuldig is aan het ongeval. De schuldige partij wordt de aansprakelijke wederpartij genoemd, maar eerst zal u moeten aantonen dat u in uw recht staat. Alleen dan kunt u uw (letsel)schade verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Probeer dus uw hoofd erbij te houden, ondanks dat de eerste minuten na het ongeval hectisch verlopen.

Wat heeft u nodig aan bewijsstukken?

Wanneer er sprake is van letselschade, moet u altijd de politie waarschuwen. De politie zal in dat geval een proces verbaal opmaken. Uit dit proces verbaal blijkt in de meeste gevallen wie de veroorzaker is van het ongeval.

Wanneer er getuigen aanwezig zijn, is het verstandig om hiervan de naam en het adres te noteren. Waarschijnlijk zal de politie dit ook al doen en deze getuigen een verklaring afnemen voor het politierapport.

Maak zelf zoveel mogelijk foto’s van het ongeval. Foto’s van eventuele remsporen, de schade aan beide auto’s en één of meerder overzichtsfoto’s zodat zichtbaar is hoe de auto’s ten opzichte van elkaar staan en wat de verkeerssituatie ter plaatse is.

Vul altijd het Europese Schadeformulier in. Dit doet u samen met de tegenpartij. U noteert de schade, de toedracht van het ongeval, het kenteken van de tegenpartij en de gegevens van de bestuurder. Vergeet niet om ook een situatieschets te maken. Ook is het belangrijk dat het formulier door beide partijen is ondertekend, anders is het schadeformulier geen officieel rechtsgeldig document.

In geval van letselschade is het medisch dossier ook van belang. Bezoek in geval van letselschade zo snel mogelijk een arts, zodat uw medische klachten opgenomen worden in uw dossier. Dit maakt het makkelijker om het causaal verband tussen uw klachten en het ongeval aan te tonen.

Wanneer er een bus of bedrijfsvoertuig bij het ongeval betrokken is, zijn er vaak tachograaf gegevens. Hierop staan de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand geregistreerd en ook dit kan van belang zijn voor de bewijslast.

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval met ernstig letsel of zelfs overlijden van één van de inzittenden, zal de politie een strafrechtelijk onderzoek instellen. Dit onderzoek wordt doorgestuurd naar de officier van justitie. Deze kan dan besluiten om  over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Mocht hieruit een strafvonnis voort komen, dan is ook dit belangrijk bewijsmateriaal.

Het slachtoffer bewijst

Wanneer er sprake is van een ongeval, zal de eiser (in dit geval het slachtoffer) zijn gelijk moeten bewijzen. Dit is niet het geval wanneer er sprake is van aanrijding van een zwakkere verkeersdeelnemer zoals een kind, voetganger of fietser of wanneer er alcohol in het spel is.

Schade claimen

Bent u betrokken bij een ongeval en wilt u de tegenpartij aansprakelijk stellen? Vul dan onderstaand formulier in en onze letselschade specialisten nemen binnen 24 uur contact met u op. Zij voorzien u op deskundige wijze van gratis en vrijblijvend advies.

Scroll naar boven