Geweldsmisdrijf

   nieuws video:

Een geweldsmisdrijf is een strafbaar gestelde manifestatie van geweld, gericht tegen personen of zaken. Het Wetboek van Strafrecht geeft geen definitie van geweld/geweldsmisdrijf. In het algemeen verstaat men onder geweld: elke uitoefening van lichamelijke kracht tegen een persoon of zaak van niet al te geringe intensiteit.

Slachtoffers van een geweldsmisdrijf kunnen niet enkel fysieke maar ook zeker mentale schade oplopen. De impact van een geweldsmisdrijf is mentaal erg zwaar en dient niet onderschat te worden. Een schadevergoeding is dan ook zeker op zijn plaats.

Bent u zelf slachtoffer van een geweldsmisdrijf?

Dan kunt u onderstaand mailformulier invullen m.b.t. uw recht op schadevergoeding. Samen met u bespreken wij uw situatie binnen 24 uur. Na interne analyse met onze letselschadespecialist brengen wij een helder en kosteloos advies uit. Uw mogelijkheden m.b.t. het claimen van een schadevergoeding ter compensatie van het geweldsmisdrijf zullen we dan kenbaar maken.

Scroll naar boven