Gratis rechtshulp

Ons eerste advies aan u is altijd gratis en vrijblijvend. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen omtrent een letselschadezaak via onderstaand contactformulier, neemt één van onze letselschade specialisten binnen 24 uur contact met u op.

Eerste contact


Tijdens dit eerste contact wordt uw zaak doorgesproken. Ieder letsel brengt extra kosten met zich mee en in sommige gevallen is er ook sprake van verminderde inkomsten of het moeten inroepen van hulp (al dan niet kosteloos). Dit kan allemaal verhaald worden op de schuldige partij, dus in geval van twijfel kan het ook lonen om contact op te nemen en de zaak door te spreken. Na dit eerste vrijblijvende gesprek krijgt u advies en is het aan u wat u hier verder mee doet.


Tweede gesprek


Wanneer wij denken dat u een zaak heeft en dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade, kunt u desgewenst de zaak door ons laten behandelen. Het is dan tijd voor een tweede gesprek, waarin wat dieper op de zaak wordt ingegaan.

Ook is dit geval is de juridische hulp voor u kosteloos. De kosten voor rechtsbijstand die u maakt zijn voor rekening van de schuldige tegenpartij. Dit staat in de wet in artikel 96 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Medisch adviseur
Na het tweede gesprek wordt na uw schriftelijke toestemming uw medische informatie opgevraagd. Vaak wordt er na verloop van tijd een medisch adviseur ingeschakeld. Deze onafhankelijke medische adviseur stelt de aard van het letsel vast en de mogelijke gevolgen. Tevens geeft hij aan wanneer mogelijk de medische eindtoestand verwacht kan worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn onderdeel van de schadeclaim. Nadat de medische eindtoestand is bereikt, bepaalt de medisch adviseur het invaliditeitspercentage.


Aansprakelijk stellen tegenpartij


De zaak wordt opgestart door het aansprakelijk stellen van de verzekering van de tegenpartij. Deze zal uiteindelijk aansprakelijkheid moeten erkennen. Wanneer de schuldige partij weigert de aansprakelijkheid te erkennen zult u deze moeten afdwingen via de rechter, maar in het algemeen zal geprobeerd worden om het niet tot een rechtsgang te laten komen en de zaak op te lossen via een minnelijk traject. Tijdens zo’n minnelijk traject wordt er door beide partijen onderhandelt over vergoedingen en geprobeerd tot overeenstemming te komen. Lukt het de partijen om op alle onderdelen overeenstemming te bereiken, dan is de zaak afgerond.


Meer weten of contact opnemen?


Wanneer u meer wilt weten over kosten die meegenomen worden in de schadevergoeding, kijkt u hier. Wilt u contact met ons, vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op en spreken de zaak met u door. Gratis en vrijblijvend.

Scroll naar boven