Letselschade Auto Ongeluk

Letselschade door een auto ongeluk, het brengt veel teweeg..

Wanneer u een auto ongeluk heeft gehad en te maken krijgt met letselschade, komt er een heleboel op u af.

U moet zelf herstellen van het ongeval, u zal vervoer of hulp in huis moeten regelen en daarnaast zal u ook nog de financiële en juridische afwikkeling van uw ongeval moeten regelen. Met dat laatste kunnen wij van Letselschade-Claim u helpen.

Wie is er aansprakelijk?

Allereest moet vastgesteld worden wie er aansprakelijk is voor het ongeval. De WA-verzekering van de schuldige partij moet aansprakelijk gesteld worden voor de door u geleden schade.

Geen schuldige aanwijsbaar..

Wanneer er geen schuldige partij valt aan te wijzen, kan het zijn dat u toch een deel van de schade vergoed krijgt. U kunt, wanneer het ongeval buiten uw schuld heeft plaatsgevonden, proberen om de schade vergoed te krijgen via het waarborgfonds Motorverkeer. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de tegenpartij is doorgereden of niet verzekerd is, wanneer het wegdek vuil is of wanneer er een auto-onderdeel of verloren lading op het wegdek is achtergebleven, waardoor u een ongeluk hebt gekregen.

U heeft zelf het ongeval veroorzaakt..

Wanneer u een schadeverzekering inzittenden (SVI) of de ongevallen inzittendenverzekering (OVI) heeft afgesloten, keert deze ook uit wanneer u zelf een ongeval heeft veroorzaakt.  Zo komt u toch in aanmerking voor schadevergoeding.

Hoe groot is de geleden schade?

Het is verstandig om na het ongeval goed de bonnetjes te bewaren en te noteren hoe vaak en wanneer u een arts heeft bezocht. Hoe beter alles gedocumenteerd staat, hoe makkelijker het voor uw letselschade specialist is om een goede schadevergoeding voor u te regelen.

Onder de schadevergoeding vallen:

  • opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • reiskosten in verband met het bezoek van artsen en therapeuten
  • materiële schade
  • kosten voor ingeschakelde huishoudelijke hulp of kinderopvang, ook wanneer dit gedaan wordt door vrienden of familie
  • medische kosten die niet vergoed worden door de verzekering
  • verlies van inkomsten
  • smartengeld vanwege gederfde levensvreugde
  • kosten voor rechtshulp

Via onderstaand mailformulier kunt u kosteloos advies inwinnen van een letselschade specialist. Stel gerust uw vragen. Desgewenst kunt u vervolgens uw dossier door ons laten behandelen met oog op een rechtvaardige schadevergoeding.

Scroll naar boven