Letselschade door elektrische stroom

Wanneer u onder stroom komt te staan, kan dit grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. Een elektrische stroom door het lichaam zonder dodelijke gevolgen wordt elektrisering genoemd. De lichamelijke gevolgen die elektrisering kan hebben, zijn medisch gezien niet altijd objectief aantoonbaar. Dit maakt het voor het slachtoffer lastig om het causaal verband tussen zijn klachten en het ongeval aan te tonen.

Wat kan de omstander doen?

Wanneer u er getuige van bent dat iemand onder stroom staat, denk dan het eerst aan uw eigen veiligheid. Raak het slachtoffer dus nooit aan. Probeer zo snel mogelijk de stroom uit te schakelen. Ga pas daarna naar het slachtoffer toe.

Wanneer het slachtoffer bewusteloos is, controleert u de ademhaling. Is er een ademhaling, dan legt u het slachtoffer in de stabiele zijligging en belt u een ambulance. Wanneer er geen ademhaling is, zal er gereanimeerd moeten worden. Ook dan moet de ambulance gebeld worden, vermeld dan ook altijd dat het slachtoffer bewusteloos is en dat er geen ademhaling aanwezig is. Is het slachtoffer bij kennis? Dan is het verstandig om even naar de dokter te gaan. Vaak is er sprake van brandwondjes die behandeling nodig hebben.

Letselschade op het werk

Wanneer het ongeval op het werk plaats vindt, is er sprake van een bedrijfsongeval. Vanwege de wettelijke zorgplicht van de werkgever is deze mogelijk aansprakelijk voor de letselschade die u heeft opgelopen.

Klachten na elektrisering

De klachten die overblijven na elektrisering zijn meestal neurologisch en/of psychologisch van aard. Vaak gaat het dan over hoofdpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid, geheugenstoornissen en/of sensomotorische stoornissen.

Advies nodig?

Letselschade-Claim biedt kosteloos advies op maat. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact op. Samen bespreken we uw situatie en uw recht op letselschade vergoeding. Na analyse door een ervaren letselschadespecialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding. Desgewenst kunt u uw zaak daarna verder door ons laten behandelen.

Scroll naar boven