Letselschade en agressie

Agressie kan een behoorlijke impact hebben op het slachtoffer. Buiten fysieke schade kan agressie leiden tot een trauma. In dit artikel zetten we de mogelijkheden m.b.t. letselschade bij agressie op een rij.

Hebben slachtoffers van agressie recht op schadevergoeding?
Slachtoffers van agressie kunnen schadevergoeding aanvragen. Of zij daadwerkelijk recht hebben op schadevergoeding is een tweede. Een rechter is bevoegd om hier uitspraak over doen. Hij zal hierbij rekening houden met:

  • De ernst van agressie/evt. letsel
  • De impact van agressie voor het slachtoffer
  • Eventuele verjaring
  • Structurele agressie of eenmalig
  • Financiële gevolgen voor het slachtoffer

Hoe kan ik schadevergoeding bij agressie aanvragen?
Er zijn drie manieren om de ontstane letselschade bij agressie te verhalen:

  1. U kunt een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op www.schadefonds.nl vindt u meer informatie.
  2. U kunt een schikking treffen met de dader.
  3. U kunt de dader voor de rechter dagen.

1. Een aanvraag voor vergoeding van letselschade door agressie bij het schadefonds geweldsmisdrijven gaat buiten de dader om. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven zal geen contact met de dader opnemen.

2. Wanneer u uw recht wilt halen direct bij de dader zijn er twee mogelijkheden. U kunt er voor kiezen om rechtstreeks met de dader te onderhandelen over vergoeding van letselschade. Een rechtstreeks contact met de dader van agressie kan behoorlijk confronterend zijn. Tegelijkertijd kan het bijdragen aan de verwerking. Een (letselschade) advocaat of letselschade specialist kan samen met u de dialoog aangaan met de tegenpartij.

3. In geval u geen schikking kunt treffen met de dader kunt u een civiele procedure starten. Een civiele procedure betreft een zaak tussen burgers. Hierbij kunt u zich eveneens laten bijstaan door een (letselschade) advocaat. De rechter zal dan uitspraak doen over de aansprakelijkheid van de dader. Ook een eventueel te betalen schadevergoeding voor de opgelopen letselschade zal de rechter vaststellen.

Vaak hebben slachtoffers van agressie bij het verhalen van schade te maken met een onwelwillende dader. Ook is er vaak sprake van beperkte financiën bij de dader. Dit kunt u mee laten wegen in de te bewandelen weg m.b.t. letselschade en agressie.

Meer informatie over of uw eigen situatie voorleggen voor advies, vul gerust even het letselschade mailformulier in.

Scroll naar boven