Letselschade Gebroken Been

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval en heeft u hierbij een gebroken been opgelopen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een vergoeding van de door u geleden letselschade. In dit artikel bespreken we de gevolgen van een gebroken been, wat u kunt doen om een vergoeding te krijgen, en hoe u het beste uw rechten kunt beschermen.

Letselschade gebroken been

Bent u het slachtoffer van een verkeersongeval of bedrijfsongeval en heeft u hierbij een gebroken been opgelopen? Zo krijgt u een vergoeding voor letselschade

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval en heeft u hierbij een gebroken been opgelopen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een vergoeding van de door u geleden letselschade. In dit artikel bespreken we de gevolgen van een gebroken been, wat u kunt doen om een vergoeding te krijgen, en hoe u het beste uw rechten kunt beschermen.

De gevolgen van een gebroken been

Een botbreuk kan variëren van een klein scheurtje tot een ernstige verbrijzeling. Bovendien zijn er verschillende soorten breuken. Zo is er de gesloten botbreuk, waarbij er aan de buitenkant geen wonden zijn. Daarnaast is er de open botbreuk, waarbij vaak ook bloedvaten en zenuwen beschadigd zijn. Helaas zijn open botbreuken ernstiger door de grotere kans op infecties.

Fysieke en emotionele impact

Wanneer u een botbreuk in het been oploopt, geeft dit forse beperkingen. Het herstel duurt lang en naast het fysieke ongemak levert dit vaak veel stress op. U bent een behoorlijke tijd uit de roulatie. Hierdoor is de kans groot dat u niet naar uw werk kunt. Privé kunt u ook een aantal taken tijdelijk moeilijk of niet meer vervullen. Heeft u bijvoorbeeld een abonnement bij de voetbalvereniging of tennisclub, dan kunt u hier tijdelijk geen gebruik van maken. En wat als u een eigen paard bezit? Ook hier kunt u voorlopig niet op rijden.

Herstel en complicaties

Gelukkig genezen de meeste botbreuken zonder restverschijnselen. Echter, soms duurt het herstel langer door moeizame genezing of een gecompliceerde botbreuk. Dit moet ook worden meegenomen in de schadevergoeding. Het gebeurt zelfs dat een been niet meer goed geneest, met blijvende invaliditeit tot gevolg.

Wat moet u doen?

Allereerst moet u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, maar het is essentieel voor een rechtmatige vergoeding. De te vergoeden schade kan bestaan uit verschillende onderdelen.

Materiële schade beenletsel

Dit omvat alle directe kosten die voortvloeien uit het ongeval. Denk aan medische kosten, reiskosten naar het ziekenhuis en eventuele aanpassingen in huis.

Verlies van zelfredzaamheid

Misschien heeft u hulp in de huishouding of extra kinderopvang nodig gehad. Deze kosten moeten worden vergoed. Zelfredzaamheid is een belangrijk aspect van uw dagelijks leven, en verlies hiervan heeft grote gevolgen.

Niet-vergoede therapieën

Therapieën zoals fysiotherapie, die niet door de verzekering worden vergoed, vallen ook onder de te claimen schade. Een langdurig herstel kan veel therapieën vereisen, en deze kosten kunnen snel oplopen.

Gemiste inkomsten

Bent u door de botbreuk niet in staat geweest om te werken? Eventuele gemiste inkomsten moeten worden vergoed. Dit kan een groot verschil maken in uw financiële situatie, vooral als u de kostwinner bent.

Abonnementskosten

Kosten voor abonnementen waarvan u geen gebruik heeft kunnen maken, zoals die van een sportschool of sportvereniging, komen ook in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten lijken misschien klein, maar tellen al snel op.

Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het leed dat u heeft doorstaan. Het is een belangrijk onderdeel van de schadevergoeding, omdat het erkent wat u emotioneel hebt doorstaan.

Hoe verder?

Door de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen, kunt u een deel van de geleden schade vergoed krijgen. Dit maakt uw herstelperiode financieel minder belastend. Zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent en eventueel juridische hulp inschakelt om uw rechten te beschermen.

Met de juiste stappen kunt u de vergoeding krijgen waar u recht op heeft en uw leven weer op de rails krijgen na een gebroken been door een ongeval.

Scroll naar boven