Letselschade ongeval op werk

Wanneer u tijdens werktijd letselschade oploopt is er sprake van een arbeidsongeval. Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de door u geleden schade tenzij er sprake is van eigen schuld. U heeft immers altijd nog een eigen verantwoordelijkheid. Uw werkgever is aansprakelijk wanneer u letsel heeft opgelopen door de werkomstandigheden, onvoldoende instructies of toezicht, of een onveilige situatie op het werk. De werkgever is dan tekort geschoten in zijn wettelijke verplichtingen en zodoende verantwoordelijk voor de letselschade.

Wat kunt u doen bij letselschade door ongeval op het werk?

Wanneer er op het werk een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden, heeft de werkgever de plicht om de arbeidsinspectie in te schakelen. Wanneer u ons vraagt uw belangen te behartigen, gaan wij dit voor u na. Wanneer dit niet is gebeurd, is uw werkgever in gebreke gebleven en gaan wij dit ongeval zelf aanmelden bij de arbeidsinspectie. Het is daarnaast van belang om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor het ongeval. Veel werknemers vinden dit lastig. Dat is helemaal niet nodig. Uw werkgever is hiervoor verzekerd en u heeft recht op een schadevergoeding. Het is wel belangrijk om een letselschade specialist in te schakelen. Dit voorkomt dat u afgescheept wordt met een te lage schadevergoeding.

Welke kosten komen in aanmerking voor vergoeding

Het is belangrijk om goed bij te houden welke kosten u maakt, zodat u deze kunt overleggen voor de hoogte van de schadevergoeding.

De kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn:

  • medische kosten, welke niet vergoed worden door de zorgverzekering
  • dagvergoeding voor behandeling in ziekenhuis of revalidatiecentrum
  • kosten voor aanpassing woning en/of aanschaf hulpmiddelen
  • reiskosten en kosten voor ingeschakelde hulp (huishoudelijke hulp/kinderoppas), ook wanneer deze door familie of vrienden wordt verleend
  • juridische kosten
  • kosten die u moet maken om te kunnen re-integreren of ander werk te krijgen
  • smartengeld

Letselschade werkongeval, kosteloos advies

Letselschade-Claim biedt kosteloos advies op maat. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact op. Samen bespreken we uw situatie en uw recht op letselschade vergoeding. Na analyse van een ervaren letselschade specialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding. Desgewenst kunt u uw zaak daarna verder laten behandelen.

Scroll naar boven