Letselschade treinongeval

Een treinongeval kan veroorzaakt worden door verschillende oorzaken, die meestal buiten uw schuld liggen zoals een ontsporing, een botsing met een ander voertuig of een ongeval ten gevolge van slecht onderhoud aan het spoor. Wat de oorzaak ook is, in de meeste gevallen heeft u recht op schadevergoeding wanneer u door een treinongeval letselschade oploopt.

Juridisch bezien is de vervoerder altijd aansprakelijk in het geval van een ongeval. Wanneer u gebruik maakt van  het openbaar vervoer, mag u er van uit gaan dat u veilig op de plaats van bestemming aankomt en wanneer dit niet het geval is, is de vervoerder aansprakelijk, tenzij deze een beroep kan doen op overmacht. Van overmacht is alleen sprake wanneer de oorzaak buiten de invloedsfeer van de vervoerder ligt. Bladeren op het spoor, slecht functionerende treinen en vastgevroren wissels zijn geen excuus. Dit zijn allemaal zaken waar de vervoerder wel degelijk invloed op heeft.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor schadevergoeding

Als eerste moet u het vervoersbedrijf aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De vervoerder zal u waarschijnlijk doorverwijzen naar de verzekeraar om hiermee de schadevergoeding te regelen. Het is in geval van letselschade verstandig om zelf een letselschadespecialist in de arm te nemen. Deze kan uw belangen behartigen en proberen een zo hoog mogelijke schadevergoeding voor u te krijgen. Verzekeringen zijn er in beginsel immers op uit om een zo laag mogelijk schadebedrag uit te keren.

Gelimiteerd schadebedrag bij treinongeval

Schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een treinongeval is gelimiteerd. Er wordt ten hoogste €188.000,= uitgekeerd. Wanneer u denkt te kunnen bewijzen dat de machinist ongehoord hard heeft gereden of op een andere wijze schuldig is  aan het veroorzaken van het ongeval, kunt u dit aanvechten. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, kan het zijn dat de rechter besluit af te wijken van deze limitering en een hoge schadebedrag uit te keren.

Meer weten over schadevergoeding na een treinongeval?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie over de mogelijkheden van schadevergoeding bij nekletsel. U kunt ons zowel telefonisch via 035 – 711 04 84 bereiken als via e-mail info@letselschade-claim.nl. Ook kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Scroll naar boven