Schade aanrijding van achteren

De schade voor een aanrijding van achteren eisen

Wanneer u van achteren wordt aangereden is de achterste partij meestal schuldig. Dit geldt alleen niet wanneer u zelf plotseling op de rem bent gaan staan, zonder dat hier een aanleiding voor was of wanneer u het verkeer in gevaar heeft gebracht door plots te remmen voor bijvoorbeeld een overstekende eend of een kat. In andere gevallen is degene die u van achteren heeft aangereden dus schuldig. Hoe gaat u die schuld nu verhalen?

“Welke gegevens heb ik nodig om de schade te kunnen verhalen?”

Zorg dat u alle gegevens van de tegenpartij heeft. Bent u hier zelf niet toe in staat door ernstig lichamelijk letsel, dan regelt de politie dit voor u. Wanneer de schuldige partij zich niet bekend heeft gemaakt, kunt u proberen een beroep te doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar, zodat deze contact kan opnemen met de verzekering van de schuldige partij. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u contact opnemen voor juridische hulp. Maar het is vaak beter om een specialiseerde letselschadespecialist in te schakelen. Wacht in ieder geval niet te lang met het inschakelen van juridische hulp na een aanrijding van achteren met letselschade.

“Ik ben gewond geraakt bij een aanrijding van achteren”

Wanneer u bij een aanrijding van achteren gewond bent geraakt en u niet plotseling zonder reden heeft geremd, is de tegenpartij doorgaans aansprakelijk. Er is in dat geval sprake van letselschade waarvoor een ander verantwoordelijk is. Zodoende heeft u recht op een letselschadevergoeding.

Het is in dit geval altijd zinvol om een juridische ondersteuning aan te vragen. U heeft recht op vergoeding van de materiële en medische kosten en vergoeding voor gederfde inkomsten, huishoudelijke hulp en smartengeld. Ook de kosten voor de letselschadespecialist zijn voor rekening van de tegenpartij.

Breng de gemaakte kosten in beeld

Het is een goed idee om duidelijk vast te leggen wat er is gebeurd en welke kosten er zijn gemaakt. Noteer hoelang u in het ziekenhuis en/of het revalidatiecentrum heeft gelegen en hoe vaak uw naasten u kwamen bezoeken. Schrijf op welke arts u waar en wanneer heeft bezocht, welke medicijnen u voorgeschreven heeft gekregen die niet volledig vergoed werden. Bewaar een uitdraai van uw OV-chipkaart wanneer u met het openbaar vervoer heeft moeten reizen.

Lange adem

Wanneer u te maken krijgt met een letselschadezaak, bent u wel even bezig. Een letselschadezaak kost meestal enkele maanden en in sommige gevallen zelfs jaren. Wanneer u in de tussentijd voor hoge kosten komt te staan die u niet zelf kunt betalen, is het altijd mogelijk om aan uw letselschade jurist te vragen om een voorschot op de schadevergoeding voor u te regelen.

Scroll naar boven