Schadevergoeding auto ongeluk aanvragen

Schadevergoeding auto-ongeluk aanvragen

De schade verhalen na een auto-ongeluk is het specialisme van een letselschade jurist. De gevolgen van een ongeval met de auto zijn meestal niet gering. Letselschade-Claim claimt schadevergoeding na verkeersongevallen en bedrijfsongevallen. Het is daarbij onze missie om onze cliënten te ontzorgen.

Heb ik recht op schadevergoeding?

Als de tegenpartij schuldig is aan een ongeval dan heeft u recht op schadevergoeding. Bij een schadevergoeding auto-ongeluk kan de verzekeraar van de tegenpartij worden Schadevergoeding auto ongeluk aanvragen bij verzekeraaraangeschreven voor schadevergoeding. Bij een bedrijfsongeval ligt het vaak ietwat complexer. Er wordt dan gekeken of een werknemer de veiligheidsvoorschriften heeft uitgevoerd. Indien het slachtoffer geen blaam treft heeft degene recht op schadevergoeding. In de praktijk zal het de verzekeraar van de werkgever zijn die de schade dient te vergoeden.

In Nederland is het zo geregeld dat slachtoffers van letselschade recht hebben op schadevergoeding inclusief vergoeding voor juridische hulp. Het is dus altijd aan te raden om uw zaak door een deskundige letselschade jurist te laten behandelen. De vraag of u recht heeft op schadevergoeding hangt samen met de schuldvraag. Als de tegenpartij aansprakelijk is dan dient hij/zij de schade te vergoeden. In de praktijk zal het de verzekeraar van de tegenpartij zijn die uw schade vergoedt.

Ik ben zelf schuldig aan mijn auto-ongeluk, kan ik toch schadevergoeding eisen?

Als uzelf schuldig bent dan kunnen we kijken naar de dekking van uw eigen verzekeraar. Indien voldoende verzekerd kunnen wij uw schade bij uw eigen verzekeraar claimen.

Wat is de hoogte van de schadevergoeding die ik kan aanvragen?

De hoogte hangt ten eerste samen met de ernst van het letsel. Ook is de tijd van herstel bepalend. Indien er geen sprake is van tijdelijk letsel maar van blijvend letsel dan spreekt het voor zich dat een schadevergoeding ook hoger dient te zijn. Verder zijn de gevolgen voor inkomsten uit arbeid of eigen zaak van sterke invloed op de hoogte van schadevergoeding. Om de hoogte van uw schadevergoeding te bepalen kunt u contact opnemen. We kunnen een calculatie uitvoeren en een indicatie geven.

Wat is de verjaringstermijn van het claimen van schadevergoeding voor een auto-ongeluk?

Het aanvragen van schadevergoeding voor een auto-ongeluk dient binnen de wettelijke verjaringstermijnen te geschieden. Uit de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen volgt dat er binnen 3 jaar na een ongeval een aansprakelijkstelling ingediend te worden. Voor meer informatie over verjaringstermijnen die van toepassing zijn in met betrekking tot uw ongeval kunt u contact met ons opnemen.

Direct schadevergoeding aanvragen? Vul dan onderstaand mailformulier in met een beschrijving van uw situatie. We nemen binnen 24 uur contact met u op. Samen bespreken we uw situatie en beantwoorden uw vragen. Vervolgens kunt u desgewenst gebruik maken van onze expertise ten aanzien van het claimen van een maximale schadevergoeding.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Scroll naar boven