Schadevergoeding scooterongeval

Hoeveel schadevergoeding kan ik claimen?

Het bedrag van de schadevergoeding na een scooterongeluk is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het ongeval en de verwondingen die het slachtoffer heeft opgelopen. In het algemeen kunnen slachtoffers van een scooterongeluk schadevergoeding eisen voor medische kosten, juridische kosten, gederfde inkomsten en verlies van het vermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren.

Medische kosten kunnen bestaan uit ziekenhuisopnames, behandelingen, medicijnen en hulp van verzorgers. Juridische kosten kunnen voortvloeien uit het inhuren van een jurist (letselschade advocaat of belangenbehartiger) om de zaak aan te spannen. Gederfde inkomsten zijn inkomsten die het slachtoffer verliest door arbeidsongeschiktheid als gevolg van het ongeval. Het verlies van het vermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals het uitvoeren van huishoudelijke taken, kunt ook voor vergoeding in aanmerking komen.
Het is belangrijk om te weten dat elk scooterongeluk uniek is en dus ook de schadevergoeding anders kan zijn. Het is aan te bevelen om een ervaren jurist in te schakelen om een nauwkeurige beoordeling te maken van de verwondingen en de mogelijke schadevergoeding.

Welkom bij onze gids voor het claimen van schadevergoeding voor scooterongevallen.

Scooterrijders behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. In Nederland zijn ongevallen met motorfietsen en scooters goed voor ongeveer 20% van de dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden op de weg. Als u betrokken bent geweest bij een scooterongeval en het incident niet uw schuld is, heeft u recht op schadevergoeding.

Bij Letselschade-Claim hebben we veel ervaring met cliënten waarvoor we schadevergoeding hebben geclaimd in de verzekeringsbranche, nadat zij betrokken waren bij een scooterongeval. In deze gids kunt u alles vinden dat van belang is voor het indienen van een schadeclaim voor een ongeluk met scooter of brommer.

Als u desondanks vragen heeft, bent u van harte welkom om contact op te nemen. Ook indien u gebruik wilt maken van rechtshulp, zonder kosten, helpen we u graag verder.

Selecteer een sectie

 1. Gids:  Schadeclaims voor scooterongevallen
 2. Wat is een scooterongeval?
 3. Statistieken voor scooterongevallen
 4. Wat zijn de eisen om een bromfiets of scooter te besturen?
 5. Wie is aansprakelijk voor het ongeval en de schade?
 6. Veelvoorkomende ongevallen met scooters
 7. Wat te doen direct na een scooterongeluk?
 8. Veelvoorkomende verwondingen bij scooterongevallen
 9. Ik ben van mijn scooter gevallen – kan ik schadevergoeding eisen?
 10. Ongevallen met scootmobielen – Kan ik een claim indienen?
 11. Welke vergoeding krijg ik bij mijn scooterongeval?
 12. Verjaringstermijnen voor claims voor scooterongevallen
 13. Hoeveel vergoeding krijg ik voor mijn scooterclaim?
 14. No Cure No Pay advocaat bij scooterongevallen
 15. Waarom ons bellen voor advies over scooterschadeclaims?
 16. Aan de slag met uw claim

Gids: Schadeclaims voor scooterongevallen

In deze schadegids vertellen we u alles wat u moet weten over het claimen van schadevergoeding voor scooterongevallen. We weten dat er op internet veel onjuiste en incomplete informatie te vinden is over schadeclaims in Nederland. Daarom hebben we een handige handleiding samengesteld. Zodoende kan iedereen die een schadeclaim moet indienen te weten komen waar hij/zij precies aan moet denken.

Als u verder leest, vindt u veel nuttige informatie, waaronder de gevaren die komen kijken bij het berijden van een scooter/bromfiets, uitleg en verhalen over scootervergoedingen, de gemiddelde hoogte van vergoedingen voor scooterongevallen, hoe u een schadeclaim kunt indienen voor een voor bromfietsletsel en nog veel meer. Onderaan de gids vindt u ook een aantal handige links voor nog meer informatie.

Bovendien vindt u het contactformulier onderaan de gids voor het kosteloos uitbesteden en direct starten van het claimproces.

Wat is een scooterongeval?

Schadevergoeding scooterongeval letselschade

Laten we, voordat we naar letselschadeclaims gaan kijken, eerst eens kijken hoe deze ongevallen gedefinieerd kunnen worden.

Scooterongevallen zijn ongevallen waarbij een scooter betrokken is. U kunt zelf de bereider of passagier van de scooter zijn. Ook kan iemand anders de berijder van de scooter zijn waarmee u als bereider/passagier in botsing kwam. Ongevallen met een scooter die plaats vinden tijdens een rijles vallen (vanzelfsprekend) ook onder scooterongevallen.

Het soort scooterongeval varieert sterk, van (eenzijdige) aanrijdingen met stilstaande objecten tot aanrijdingen met een andere verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers, auto’s, vrachtwagens en andere motorvoertuigen.

Van aanrijdingen met en andere objecten tot het aanrijden van een fietser of voetganger, het soort ongevallen dat kan plaatsvinden varieert sterk.

Statistieken scooterongevallen

Laten we op dit punt van onze claimgids eens kijken naar enkele statistieken.

Zijn bromfietsen en scooters gevaarlijk in het verkeer? Veel mensen zullen de overtuiging hebben van wel. In de praktijk is vooral het gedrag van een bestuurder belangrijk om ongevallen te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat veel scooterongelukken voortkomen uit onoplettend gedrag, gebrek aan aandacht en roekeloosheid. Het spreekt vanzelf dat personen die rijden op motorfietsen, scooters, fietsen en scootmobielen het meest kwetsbaar zijn in het vervoer. Zeker wanneer zij onveilig gedrag vertonen in het verkeer. Dit neemt niet weg dat een scooterongeluk ook vaak voortkomt uit het feit dat een scooter buiten het zicht van een bestuurder van een auto bleek te rijden.

 Laten we enkele feiten qua statistieken op een rij zetten.

 Elk jaar belanden er zo’n 10.000 mensen op de spoedeisende hulp voor een scooterongeluk. 15% van deze slachtoffers worden in het ziekenhuis opgenomen. Als we naar het aandeel van fatale ongevallen ten opzichte van alle dodelijke verkeersongevallen gaan kijken kunnen we het volgende stellen. Bij circa 7% van de verkeersdoden gaat het om een berijder van een scooter. Daarnaast zijn er jaarlijks zo’n 2500 scooterrijders die ernstig letsel oplopen bij een ongeval.

Wat zijn de eisen om een bromfiets of scooter te mogen besturen?

Onderstaand een kort overzicht van relevante verkeerswetgeving waarmee scooterrijders te maken hebben.

In Nederland gelden een aantal regels waar scooterrijders en bromfietsers zich aan moeten houden. Om op een bromfiets te mogen rijden, moet u eerst een bromfietsrijbewijs of rijbewijs B halen. Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om een bromfiets/scooter te mogen besturen.

Is het veilig voor een 16-jarige om een bromfiets te besturen? Nou, de wet geeft 16 jaar als de minimumleeftijd weer. Maar als ouder kun je wellicht het beste bepalen of je kind er aan toe is om een scooter te besturen. Als je al een autorijbewijs hebt, mag je op een bromfiets rijden, zolang deze maximaal 50cc is.

De regels verschillen afhankelijk van of je voor of na 1 februari 2001 voor je examen bent geslaagd, dus het is belangrijk om dit te controleren voordat je verder gaat. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Britse overheid.

Wie is aansprakelijk voor het ongeval en de schade?

Bij het indienen van een claim/letselschade claim is het van essentieel belang om aan te kunnen tonen wie verantwoordelijk is voor het ongeluk. We spreken dan over de aansprakelijkheid. Indien u zelf schuldig bent aan het scooterongeval kunt u uw schade niet verhalen op een tegenpartij. U dient aan te tonen dat iemand anders zich niet heeft gehouden aan de verkeersregels of dat hij/zij roekeloos en/of met opzet heeft gehandeld.

Er zijn ook situaties waarbij er een gedeelde aansprakelijkheid is voor het ongeval. In een dergelijk geval dient de tegenpartij, die dus ook deels aansprakelijk is, uw schade en letselschade te vergoeden voor zover de aansprakelijkheid reikt. De schade-uitkering zal dan een stuk lager liggen in vergelijking met een situatie waarbij sprake is van 100% aansprakelijkheid voor de tegenpartij.

Kan ik een schadevergoeding krijgen voor mijn scooterongeluk?

Het is belangrijk om te begrijpen dat elke zaak verschillend is. Om het beste een antwoord te krijgen op die vraag kunt u het beste persoonlijk contact opnemen en uw situatie toelichten. Desondanks kunnen onderstaande vragen u ter indicatie van wel/niet recht op schadevergoeding helpen.

Is er een partij die volgens de wet een overtreding heeft gemaakt? En zo ja, heeft deze overtreding geleid tot schade voor u.

Meestal kunnen deze vragen gebruikt worden om vast te stellen of u schade heeft geleden als gevolg van handelen dan wel niet handelen van derden. Bij een positieve beantwoording van beide vragen kunt u doorgaans succesvol een schadeclaim indienen.

Situaties waarin veel scooterongelukken voortkomen

Er zijn verschillende soorten ongevallen waarbij scooterrijders betrokken kunnen zijn. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van scooterschadeclaims:

 • Een bestuurder van een voertuig sloeg af en schepte een scooter
 • Te hard rijden
 • Roekeloos rijden
 • Iemand anders reed onder invloed van alcohol of drugs
 • Iemand die plots de weg op rent
 • Puin op de weg
 • Uitwijken voor een dier op de weg
 • Ongelijke bestrating
 • Kuilen in de weg

Wat te doen direct na een scooterongeluk?

Hier zijn een aantal belangrijke stappen die kunnen helpen als u een scooterongeval heeft gehad:

 • Roep indien nodig medische hulp in
 • Vul samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier in
 • Bel de politie indien de tegenpartij niet wil meewerken of het plaats van het ongeval wil verlaten zonder dat het schadeformulier is ingevuld
 • Bel de politie als u het anderzijds niet vertrouwt
 • Maak foto’s van de plaats van het ongeval, de ontstane schade en betrokken voertuig(en)
 • Noteer contactgegevens van de betrokken tegenpartij
 • Noteer contactgegevens van getuigen

Veelvoorkomende verwondingen bij scooterongevallen

Er zijn een aantal verschillende soorten verwondingen die vaak het gevolg zijn van een scooterongeval. Daarbij kunnen we denken aan:

 • Beenletsel/ beenblessure
 • Armletsel
 • Nekletsel (whiplash klachten)
 • Schaafwonden
 • Spierbeschadiging
 • Hoofdwond
 • Verlamming
 • Verlies van ledematen zoals vingers, handen en voeten
 • Zenuwschade
 • Rugletsel
 • Ruggenmergletsel of nekletsel

Als u een familielid of anderszins dierbaar persoon kent die graag wil dat u zijn/haar belangen behartigt dan kunt u dat doen. Het komt vaak voor dat wanneer een slachtoffer van een verkeersongeval zijn eigen schade claimt dat er veel stress gaat meespelen.

Bovenstaande lijst omvat veelkomende letsels na scooterongevallen. Desalniettemin, als u een letsel heeft opgelopen dat hierboven niet vermeld is, kunt u natuurlijk nog steeds een letselschadeclaim indienen.

Ik ben van mijn scooter gevallen – kan ik schadevergoeding eisen?

Als u van uw scooter bent gevallen doordat u werd aangereden door een bestuurder van een auto, of door een andere verkeersdeelnemer, dan kunt u schadevergoeding claimen als de betreffende verkeersdeelnemer fout zat. Ook wanneer u bent gevallen doordat u moest uitwijken, terwijl dat u voorrang had, kunt u opgelopen letselschade claimen.

Als u echter bent aangereden omdat u zelf te hard reed of onvoorzichtig reed, kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Ongevallen met scootmobielen – kan ik een claim indienen?

Twijfelt u of u een claim kunt indienen?

Ongelukken met scootmobielen vinden plaats maar zijn vrij zeldzaam. Als u betrokken bent geweest bij een scootmobielongeval en iemand anders schuldig is aan wat er is gebeurd, kunt u aanspraak maken op schadevergoeding. Zoals bij alle schadeclaims gaat het om het vaststellen van verantwoordelijkheid. Dus als u bewijslast heeft en kan aantonen dat iemand anders aansprakelijk is, dan kunt u vergoeding krijgen voor uw schade inclusief uw letselschade.

Als u bijvoorbeeld gewond bent geraakt door een gat in de weg of een losliggende stoeptegel, dan heeft u mogelijk recht op schadevergoeding van de betreffende gemeente. Een scootmobielongeluk kan ook ontstaan door een storing aan de scootmobiel. In een dergelijke situatie kan gekeken worden naar de productaansprakelijkheid. De producent kan dan mogelijk verantwoordelijkheid dragen en de schade vergoeden. Verder kan er bij een tweezijdig ongeval met een scootmobiel sprake zijn van aansprakelijkheid van de tegenpartij voor het ongeval. Het spreekt inmiddels voor zich dat de tegenpartij dan een schadevergoeding dient te betalen.

Welke vergoeding krijg ik bij mijn scooterongeval?

Bij het eisen van schadevergoeding zijn er een aantal verschillende zaken die onderdeel zijn van de claim. Zoals smartengeld, reiskosten, de medische kosten, gederfde inkomsten en zorgkosten zoals een hulp in de huishouding. Smartengeld heeft betrekking op de schade die u ondervindt door pijn en lijden ten gevolge van opgelopen letsel.

Het is belangrijk om te weten dat u naast lichamelijke schade ook recht heeft op vergoeding voor psychisch schade, indien van toepassing natuurlijk. Daarnaast kunt u alle gemaakte kosten die u, ten gevolge van het scooterongeval, heeft moeten maken declareren bij de aansprakelijke partij.

 Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u extra kinderopvang nodig heeft omdat u tijdelijk niet of minder in staat bent om de kinderen te verzorgen. Kinderopvang is vaak behoorlijk duur, zeker over langere tijd gerekend. U kunt aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor kinderopvang.

 Vaak zien we dat de hoogte van de schadevergoeding voor een scooterongeval sterk verschilt. De ernst en de duur van het letsel zijn belangrijke factoren wanneer het gaat om het vaststellen van de hoogte van een schadevergoeding. Daarnaast weegt het component arbeidsschade/inkomensschade zwaar mee. Voor de hoogte van schadevergoeding maakt het een groot verschil of iemand wel/geen (goed betaalde) baan had en met wel/geen vast contract. Elke situatie is daarom verschillend en dient op maat berekend te worden.

Verjaringstermijnen voor claims van scooterongevallen

Verjaringstermijn van 3 jaar voor aansprakelijk stellen WAM-verzekeraar

Zoals voor de meeste letselschadezaken geldt ook voor bromfietsschadeclaims een verjaringstermijn van 3 jaar na het ongeval, als u de schade bij de WAM-verzekeraar wilt verhalen. U dient dus binnen 3 jaar een aansprakelijkstelling te versturen aan de verzekeraar van de tegenpartij. Dit staat beschreven in het burgerlijk wetboek artikel 10 lid 3. De verjaringstermijn van 3 jaar is een zogenaamde relatieve verjaringstermijn, die gaat lopen vanaf het moment van ontdekken van schade. Meer over absolute en relatieve verjaringstermijnen vindt u in de volgende sectie:  #Verschil relatieve verjaringstermijn en absolute verjaringstermijn

Algemene verjaringstermijn van 5 jaar

Verder bepaalt het burgerlijk wetboek een algemene verjaringstermijn van 5 jaar voor verkeersongevallen. U hebt dus vijf jaar de tijd om de tegenpartij zelf aansprakelijk te stellen. De verjaringstermijn van 5 jaar is ook een absolute verjaringstermijn.

Absolute verjaringstermijn van 20 jaar

Bij verkeersongevallen geld er een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. De absolute verjaringstermijn gaat in vanaf moment dat er een ongeval heeft plaatsgevonden.

Bij verkeersongevallen/scooterongevallen zijn doorgaans de relatieve verjaringstermijnen van toepassing.

Verschil relatieve verjaringstermijn en absolute verjaringstermijn

De verjaringstermijnen van respectievelijk 3 en 5 jaar betreffen relatieve verjaringstermijnen. De laatste verjaringstermijn van 20 jaar is een absolute verjaringstermijn. Het verschil tussen beide verjaringstermijnen is als volgt. De relatieve verjaringstermijn gaat lopen vanaf de datum waarop de schade is geconstateerd. De absolute verjaringstermijn gaat in vanaf de datum van het ongeval. Indien iemand er pas later achterkomt dat hij medische problemen heeft gekregen ten gevolge van een ongeval, gaat de relatieve verjaringstermijn lopen vanaf het moment van ontdekken van de medische klachten.

Letselschade scooterongeval?

Spoedig aansprakelijk stellen

Ondanks de verjaringstermijnen, is het verstandig om de tegenpartij spoedig aansprakelijk te stellen. Zaken die verband houden met het ongeval zijn dan nog vers in het geheugen. Het zal dan makkelijker zijn om de benodigde bewijslast te vergaren. Een snel ingediende aansprakelijkstelling neemt ook twijfel weg bij de tegenpartij aangaande de impact van een (scooter)ongeval.

Immers, als u jaren wacht met het eisen van schadevergoeding voor uw letsel, kunnen herinneringen van getuigen minder helder zijn. Contactgegevens kunnen achterhaald zijn en getuigen kunnen verhuisd zijn. Zodoende raden we in de regel aan om de tegenpartij, danwel de WAM-verzekeraar van de tegenpartij, zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen voor uw schade.

Hoeveel vergoeding krijg ik voor mijn scooterclaim?

Vergoeding motorongeval – hoeveel krijg ik? Schadevergoeding scooterongeval – hoeveel krijg ik? Een ding dat de meeste mensen begrijpelijkerwijs willen weten, is hoeveel compensatie ze zullen ontvangen voor het ongeluk waarbij ze betrokken zijn geweest.

Ten eerste is het belangrijk om te benadrukken dat elke letselschadezaak op individuele basis wordt bekeken. Vandaar dat het van belang is om een schadestaat op te stellen met alle schadecomponenten die verband houden met het ongeval.

Geen enkele letselschade advocaat of letselschade specialist kan in exact voorspellen wat de hoogte gaat zijn van de schadevergoeding. Wel kan er een inschatting gemaakt worden op basis van beschikbare gegevens. Wanneer er een medische eindsituatie is bereikt en wanneer de inkomensschade helder is, kan een inschatting mogelijkerwijs vrij nauwkeuriger gemaakt worden.

In de volgende tabel hebben we, ter indicatie, een aantal typische uitkomsten van ernstige letselschadezaken vermeld met realistische vergoedingen.

Type letselBedragToelichting
Zeer ernstige hersenbeschadiging €250000+Voltijdse verpleegkundige
zorg en weinig of geen
zinvolle respons
Matig ernstig hersenletsel €220000De levensverwachting is
mogelijk verminderd. De
persoon zal zeer ernstig
gehandicapt zijn
Matige hersenschade €175.000
Minder ernstige hersenschade €25000De mate van depressie en persoonlijkheidsverandering,
evenals het aanvankelijke
letsel en de prognose
bepalen de schade uitkering
Verlies van beide benen €250000Amputatie boven de knie
Verlies van een been €120000Amputatie boven de knie
Verlies van een been €110000Amputatie onder de knie
Rugletsel €120000Ernstige gevallen
Bijgewerkt december 2022

Bovenstaande betreft een aantal letsels uit de hogere categorieën waaronder “Zwaar letsel” en “Zeer zwaar letsel”. In de wereld van letselschade kunnen we letsels onderverdelen in de volgende categorieën:

 • Gering letsel max. € 2.000,-
 • Licht letsel max. € 3.500,-
 • Matig letsel max. € 9.000,-
 • Ernstig letsel max. € 21.000,-
 • Zwaar letsel max. € 43.000,-
 • Zeer zwaar letsel max. € 76.000,-
 • Uitzonderlijk zwaar letsel max. € 250.000,-

Indien u zelf informatie wilt over uw eigen letselschade dan bent u van harte welkom om uw situatie aan ons voor te leggen.

No Cure No Pay advocaat bij scooterongevallen

Wanneer u op zoek bent naar een letselschade advocaat of specialist om uw schadeclaim te behandelen, zijn er verschillende dingen waarop u moet letten. De ervaring en vooral ook de mate van doortastendheid van uw belangenbehartiger zijn erg belangrijk. Daarnaast is de betalingsstructuur van belang. Bij een belangenbehartiger die werkt op basis van No Cure No Pay hoeft u niets te betalen mocht er onverhoopt geen schade uitkering komen. Indien er door u wel schadevergoeding verkregen wordt, dan wordt een deel ingehouden als prestatiebeloning. Bij zaken waarbij de aansprakelijkheid onduidelijk en/of betwist wordt, dan is dit een uitstekende betalingsstructuur zijn.

Letselschade advocaat op uurtarief

Verder zijn er ook letselschadeprofessionals die op uurtarief werken. In de regel dienen dan alle gewerkte uren vergoed te worden aan de belangenbehartiger, ongeacht de uitkomst van de claim. Bespreek altijd goed met uw belangenbehartiger welke betalingsstructuur hij/zij u kan aanbieden en maak heldere afspraken.

Geen kosten voor rechtshulp

Bij Letselschade-Claim hebben cliënten in de regel geen kosten voor juridische hulpverlening. Uitgangspunt is het volledig schadeloos stellen van cliënten. Wanneer de aansprakelijkheid duidelijk lijkt dan hebben cliënten zelf geen kosten voor rechtshulp. Indien de aansprakelijkheid, van een scooterongeval, echter niet duidelijk of bestreden wordt dan is No Cure No Pay mogelijkerwijs een goede optie. Zodat u nimmer blijft zitten met juridische kosten na een scooterongeval. Informeer gerust naar de mogelijkheden ook ten aanzien van No Cure No Pay.

Gelijke belangen bij prestatiebeloning

Tenslotte het volgende over een constructie met prestatiebeloning. Een No Cure No Pay advocaat zal een zaak enkel aannemen als hij/zij goede mogelijkheden ziet voor realisatie van een schadevergoeding. Hij zal daarvoor zijn uiterste best doen. De belangen van cliënt en belangenbehartiger, een maximale schadevergoeding, zijn volledig in lijn met elkaar.

Waarom ons bellen voor advies over scooterschadeclaims?

U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom u voor Letselschade-Claim zou moeten kiezen als er verschillende letselschadebureaus zijn. Laten we uitleggen waarom we denken dat we de beste in de branche zijn. Ten eerste hebben wij jarenlange ervaring met realisatie van schadevergoedingen na scooterongevallen. We hebben de ervaring van veel letselschadedossiers waarin de schade voortkwam uit een scooterongeluk. Het is voor ons helder dat slachtoffers van een scooterongeval vaak door een moeilijke tijd heengaan. In onze dienstverlening staat begrip en het luisteren naar onze cliënten voorop. Ten opzichte van de verzekeraar van de tegenpartij kunt u verwachten dat wij professioneel en doortastend te werk gaan.

Wij streven er naar om het claimproces zo spoedig en soepel mogelijk te laten verlopen. Alles omtrent uw schadeclaim wordt voor u verzorgd. Zodoende kunt u zich zo goed mogelijk richten op herstel van uw klachten.

Aan de slag met uw schadeclaim scooterongeval

Als u uw schadeclaim wilt uitbesteden gaan wij graag voor u aan de slag. U kunt vandaag nog contact opnemen met uw vragen en wensen.

 • Bel 035 711 0484
 • Vul het contactformulier
 • Chat met ons via de WhatsApp, zie de groene button

Als u vragen heeft over het proces van claimen van schadevergoeding of over iets anders dat gerelateerd is aan scooterongevallen, u bent van harte welkom om contact op te nemen. Denken jullie dat ik een goede zaak heb? Is het zo dat de tegenpartij aansprakelijk is en dat ik recht heb op schadevergoeding voor mijn scooterongeval? Graag beantwoorden we al uw vragen!

Ons advies is volledig zonder kosteloos. Graag nemen we de tijd om uw vragen te beantwoorden.

Veelgestelde vragen over scooterongevallen

Wat is de minimumleeftijd om op een scooter te mogen rijden?

In Nederland kun je vanaf 15,5 jaar je theorie examen voor een bromfietsrijbewijs afleggen. Wanneer je slaagt voor je theorie, dan mag je vanaf 16 jaar rijles nemen en examen afleggen voor het bromfietsrijbewijs. Geslaagden mogen een bromfiets en/of scooter bereiden met een cilinderinhoud kleiner dan 50cc. Voor meer informatie over rijbewijzen kunt u kijken op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs

Hoe lang kan ik een schadevergoeding claimen na een ongeval?

De typische termijn voor het indienen van een letselschadeclaim, bij een verzekeraar van de tegenpartij, is 3 jaar voor een scooterongeval. De termijn van 3 jaar gaat in vanaf de datum van het ongeval of de datum van kennisneming van de schade en/of letselschade. Een termijn van 5 jaar heeft betrekking op het aansprakelijk stellen van de tegenpartij in persoon zelf.

Kan ik voor mijn kind een letselschadeclaim indienen?

Jazeker, u kunt een schadeclaim indienen voor u kind. Net zoals u schadevergoeding kunt eisen namen iemand anders die u daarvoor machtigt. Bovendien, dient u als ouder toestemming te geven voor juridische procedures, indien u kind onder de 18 en dus minderjarig is.

Moet ik een advocaat aanstellen?

Wettelijk gezien is er geen vereiste om een advocaat in de arm te nemen voor het claimen van schadevergoeding na een scooterongeval. Belangenbehartiging door een ervaren letselschadespecialist of advocaat is natuurlijk wel wenselijk voor het verkrijgen van een maximale vergoeding van letselschade.

Kan ik een gratis advocaat krijgen?

Bij Letselschade-Claim werken we met Nederlands top letselschadespecialisten. Een gespecialiseerde advocaat of jurist zal uw belangen behartigen. Dit kan normaliter zonder kosten voor u. Wij hebben een landelijke dekking. Onze specialisten kunnen u aan huis bezoeken.

Moet ik het eerste aanbod van schadevergoeding accepteren?

Nee, u moet niets. Wij houden u goed op de hoogte over de voortgang van uw claim. Bij het vaststellen en claimen van de uiteindelijke schadevergoeding zullen we e.e.a. goed met u afstemmen. Wij vinden het van het grootste belang dat u tevreden bent met de hoogte van de schadevergoeding. Letselschade-Claim kan buigen op jarenlange ervaring van specialisten die weten waar u recht op heeft. Echter wordt de schadevergoeding vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit document dient door de tegenpartij en door uzelf getekend te worden, alvorens er sprake is van een overeenkomst over de hoogte van de schadevergoeding.

Schadevergoeding scooterongeval – Hoeveel schadevergoeding kan ik eisen?

Elke schadeveroorzakende situatie is weer anders. Om een helder antwoord, inclusief indicatie van de hoogte van schadevergoeding, te geven bent u welkom om contact met ons op te nemen voor een gratis adviesgesprek.

Hoe kan ik contact opnemen met een letselschade expert?

Vul ons contactformulier in of bel direct met 035 7110884.

Nuttige links

Wat te doen bij een ongeval?

Heeft een scooterongeval gevolgen voor de autoverzekering? Als u hierboven klikt, gaat u naar de website van de Britse overheid waar u informatie over autoverzekeringen zult zien, inclusief de details die u nodig hebt als u bij een ongeval betrokken bent geweest, evenals advies voor degenen die betrokken zijn geweest bij een incident met een onverzekerde bestuurder.

Statistieken over verkeersveiligheid

Hier vindt u statistieken omtrent verkeersveiligheid en verkeersongevallen in Nederland.  

Wegenverkeerswet

Hier kunt u de complete Wegenverkeerswet 1994 vinden.

Bedankt voor het lezen van onze gids voor het realiseren van schadevergoeding na een scooterongeval.

Aanvraagformulier voor schadevergoeding bij een scooterongeval

Scroll naar boven