Schadevergoeding voor ontslag

Vanaf 1 juli 2015 zijn de wettelijke regels veranderd en heeft u onder bepaalde voorwaarden bij ontslag recht op een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Procesmatig is hierdoor veel veranderd.

Ik ben ontslagen, wat nu ?

Wanneer u ontslagen wordt, zal uw werkgever proberen zo snel mogelijk met u tot een akkoord te komen. Ga hier nooit in mee zonder juridisch advies te hebben ingewonnen en laat u niet onder druk zetten om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Ontslag heeft immers grote financiële gevolgen en u heeft tijd nodig om alle gevolgen op een rijtje te zetten en advies in te winnen over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Vervaltermijnen bij ontslag

Wanneer u ontslagen bent en u bent het hier niet mee eens dan moet u binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd een onderbouwd verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de transitievergoeding heeft u te maken met een vervaltermijn van drie maanden. Dit is de reden dat het verstandig is om zo snel mogelijk na ontslag een jurist te raadplegen zodat u een procedure kunt starten. Lukt u dit niet binnen het gestelde vervaltermijn, dan gaat uw claim verloren.

Geen recht op transitievergoeding bij ontslag

U heeft geen recht op transitievergoeding wanneer:

  • U korter dan twee jaar in dienst bent geweest
  • U op staande voet bent ontslagen vanwege verwijtbaar handelen of ernstige nalatigheid
  • Uw werkgever failliet is verklaard of uitstel van betaling is aangevraagd.

Meer weten over uw rechtspositie na ontslag?

Wilt u meer weten over uw rechtspositie bij ontslag of wenst u advies op maat, vul dan onderstaand contactformulier in. Onze deskundigen nemen dan binnen 24 uur contact met u op en voorzien u van gratis rechtshulp.

Scroll naar boven