Schadevergoeding vrijspraak

Schadevergoeding na vrijspraak

Wanneer u strafrechtelijk bent vervolgt en er uiteindelijk na een juridische procedure vrijspraak volgt, heeft u recht op schadevergoeding.  U bent immers ten onrecht als verdachte aangemerkt. Bij u ligt dan wel de bewijslast dat u inderdaad ten onrechte als verdachte was aangemerkt. Het kan natuurlijk ook dat u bent vrijgesproken op basis van een vormfout of niet genoeg wettig overtuigend bewijs. In dat geval zult u zelf gemotiveerd en overtuigend moeten bewijzen dat de verdenking ongefundeerd was.

Wat komt in aanmerking voor schadevergoeding?

Wanneer u ontslagen bent van rechtsvervolging omdat u handelde uit noodweer of  omdat er sprake was van ander strafuitsluitgronden komt u ook in aanmerking voor schadevergoeding. In alle gevallen heeft u een jurist nodig die u bijstaat in de civiele procedure.

U krijgt een schadevergoeding op basis van:

  • het aantal dagen dat u in een politiecel op het politiebureau heeft doorgebracht
  • het aantal dagen dat u in het huis van bewaring heeft doorgebracht. Wanneer u hierbij in beperking heeft gezeten, komt u in aanmerking voor een hogere schadevergoeding.
  • vergoeding voor de geleden vermogensschade. Dit is schade door gederfde inkomsten en wordt berekend aan de hand van uw netto uurloon
  • vergoeding voor maatschappelijke gevolgen van de vrijheidsberoving in de zin van aantoonbaar doubleren op school of een niet behaald diploma
  • vergoeding voor reiskosten, verblijfskosten en tijdsverzuim (verloren tijd omdat u aanwezig moest zijn) rondom de rechtszittingen
  • alle gemaakte juridische kosten.

Juridische advies na de vrijspraak

Na de vrijspraak of seponering heeft u drie maanden de tijd om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen. Wacht hier dus niet te lang mee. Wanneer u wilt weten of u in aanmerking komt voor schadevergoeding, kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze juristen.

Scroll naar boven