Uitleg aspecten schadevergoeding letselschade

Zelf letselschade opgelopen? Zie onder aan de pagina.

Letselschade is een verzamelnaam van diverse schadeposten. Weinig mensen weten precies waaruit de schadevergoeding voor letselschade is opgebouwd. Om de opbouw van de letselschade schadevergoeding inzichtelijk te maken, wordt hieronder weergegeven hoe deze is opgebouwd.

Verlies van arbeidsvermogen
De kans bestaat dat u blijvend letsel oploopt.  Er is sprake van verlies van arbeidsvermogen wanneer het letsel er voor zorgt dat u niet meer kunt werken in uw huidige functie. Op het moment dat u wel nog kunt werken in een functie met de zelfde verdienste als uw huidige functie is er geen sprake van verlies van arbeidsvermogen.

Bij de berekening van deze schadevergoeding spelen een groot aantal factoren een rol.

  • salaris voor het letsel
  • ernst van het letsel
  • leeftijd

Verlies van zelfwerkzaamheid
Vroeger zou u de kozijnen van uw huis zelf schilderen maar als gevolg van uw letsel kan u dit niet meer. De extra kosten die u moet maken voor dingen die u vroeger zelf deed noemt men verlies van zelfwerkzaamheid.

Hulp- en verzorgingskosten
Hulp- en verzorgingskosten zijn kosten in de huishouding. Vroeger deed u bijvoorbeeld uw kinderen zelf naar in bad maar nu moet iemand anders dat doen. Hier staat schadevergoeding tegenover.

Onverzekerde ziektekosten
Door u letselschade bestaat er een kans dat uw veel ziektekosten moet maken. Voor de meeste kosten bent u verzekerd. Maar het kan voor komen dat er kosten zijn waarvoor uw niet verzekerd bent. U moet bijvoorbeeld iedere week naar de fysiotherapeut terwijl uw zorgverzekering maar een twaalftal consulten per jaar vergoed. In de meeste gevallen zal de schadevergoeding gelijk zijn aan de werkelijk gemaakte kosten.

Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding
Het verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum brengt vaak extra kosten met zich mee. Deze kosten zijn ook onderdeel van de schadevergoeding. U moet bijvoorbeeld een vergoeding betalen voor het gebruik van de tv of telefoon. Ook voor de ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding heeft De Letselraad een richtlijn opgesteld.

Re-integratiekosten
Na het oplopen van letselschade is het mogelijk dat u moeite heeft om uw werk weer uit te voeren. Dit kan worden opgelost door middel van re-integratie. Mogelijk kunt u re-integreren in uw voormalige baan. Tips van een specialist en aanpassen van de werkplek kunnen daarbij helpen. Daarnaast is omscholing een mogelijkheid. Re-integratiekosten is onderdeel van de schadevergoeding.

Studievertraging
Jongen mensen die letselschade oplopen kunnen te maken krijgen met studievertraging. Als iemand een jaar niet naar school kan dan staat hier een vergoeding tegenover. De minimale schadevergoeding is € 5.299,- deze vergoeding kan oplopen tot € 18.018,-. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van het opleidingsniveau.

Buitengerechtelijke kosten
Voordat uw schade wordt vergoed zult u moeten aantonen hoe hoog uw schade is. Dit is vaak lastig aan te tonen zonder rapporten van deskundige. Deze rapporten op laten stellen kost natuurlijk geld. Maar de kosten zullen door de aansprakelijke partij worden vergoed. De schadevergoeding zal in de meeste gevallen gelijk zijn aan de werkelijk gemaakte kosten.

Gerechtelijke kosten
Gerechtelijke kosten zijn kosten die u tijdens een rechtszaak moet maken. Hierbij moet een denken aan de kosten van uw advocaat een het griffiegeld. De schadevergoeding zal in de meeste gevallen gelijk zijn aan de werkelijk gemaakte kosten.

Smartengeld
Smartengeld is een schadevergoeding voor niet materiële schade. U kunt hierbij denken aan een schadevergoeding voor gederfde levensvreugde of aantasting in de persoon (bijvoorbeeld inbreuk op iemand privacy of belediging). De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van vele factoren zoals de ernst van de gederfde levensvreugde.

Vermindering schadevergoeding
Er kunnen ook factoren zijn die de schadevergoeding verminderen. Als u betrokken raakt bij een ongeval en u draagt geen gordel dan kan de schadevergoeding met 20 tot 25% worden verlaagd. Deze vermindering van de schadevergoeding noemt men de gordelkorting. Daarnaast wordt het de schadevergoeding met 20 tot 25% verminderd als u meerijdt met iemand die teveel alcohol heeft gedronken.

Zelf slachtoffer letselschade? U heeft recht op schadevergoeding! Vul onderstaand mailformulier in en samen met u bespreken wij uw situatie binnen 24 uur. Na interne analyse met onze letselschadespecialist brengen wij een helder en kosteloos advies uit. Uw mogelijkheden m.b.t. het claimen van een schadevergoeding zullen we dan kenbaar maken.

Scroll naar boven