Vergoeding hersenletsel

De hoogte van schadevergoeding voor hersenletsel is per geval anders. De precieze omstandigheden en schade lopen vaak uiteen. Wel is het duidelijk dat hersenletsel een enorme impact heeft op slachtoffers.

Slachtoffers hebben vaak recht op vergoeding van hersenletsel door een ongeval.

Het maakt dan niet uit of er sprake is van een auto-ongeluk/verkeersongeval, een arbeidsongeval of bijvoorbeeld een mishandeling. Om de hoogte van de schadevergoeding vast te kunnen stellen dient de omvang en de impact van de schade vastgesteld te worden.

Hersenletsel vaststellen

Het vaststellen van de schade gebeurd met behulp van een medisch adviseur. Deze specialist in medisch dossiers verricht een onderzoek op basis van bestaande medische informatie. Uit het medisch advies moet blijken  hoe ernstig de schade is.

Een letselschade specialist en/of advocaat kan de financiële schade vervolgens vaststellen. Belangrijke elementen die een letselschade specialist in zijn berekening van de schade mee zal nemen zijn:

  • Medische kosten
  • Vergoeding voor eventueel huishoudelijke hulp of mantelzorg, aan de hand van wat de persoon nog zelf kan en wat niet
  • Kosten voor arbeidskundige begeleiding, het is namelijk zaak dat het slachtoffer zo snel mogelijk zijn leven weer vorm kan geven.
  • Inkomensverlies na ongeval
  • Smartengeld

Er wordt dus ook gekeken naar het inkomen, of liever gezegd, het verlies aan inkomen. Voor veel mensen met hersenletsel is de impact enorm. Slachtoffers kunnen vaak niet meer werken en worden volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Dit heeft gevolgen voor inkomen en pensioenopbouw. Ook dit wordt meegenomen in de berekening van vergoeding voor hersenletsel.

Daarnaast wordt de hoogte van smartengeld vastgesteld. Deze kan een letselschade specialist baseren op soortgelijke gevallen.

De procedure

In eerste instantie zal de de schade ingediend worden bij de aansprakelijke partij. In de praktijk ontstaat er dan een situatie waarbij de letselschade specialist/advocaat de schade claimt bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij.. In verre weg de meeste gevallen van letselschade wordt de zaak geschikt zonder tussenkomst van de rechter. Indien beide partijen er niet uitkomen, kan de zaak voorgelegd worden aan de rechter. De kosten voor deze procedure zullen meestal voor rekening komen van de verliezende partij.

Hoogte schadevergoeding hersenletsel

Zoals aangegeven is de schadevergoeding afhankelijk van een aantal elementen ook wel schadeposten genoemd. Deze schadeposten kunnen in per geval in hoogte sterk verschillen. Het is dan ook lastig om vast te stellen wat de hoogte is van de vergoeding van het hersenletsel. Dit is geheel afhankelijk van de schade en wat voor invloed de opgelopen schade heeft op het dagelijkse leven van het slachtoffer. In Nederland zijn er schadevergoedingen bekend van 4000 euro tot 500.000 euro.

Kortom, vergoedingen voor hersenletsel zijn zeer divers. Vaststelling van de exacte schade dient op maat te gebeuren. U kunt dit het beste overlaten aan een gerenommeerd letselschade specialist.

Voor meer informatie over hersenletsel verwijzen wij u naar de Hersenstichting.

Voor kosteloos advies van een gerenommeerd letselschade specialist, kunt u onderstaand formulier invullen.

Scroll naar boven