Vergoeding letselschade

Vergoeding letselschade claimen

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, wilt u een zo hoog mogelijk vergoeding voor de geleden schade. Het is dus belangrijk om een letselschade specialist in te schakelen om u hiermee te helpen. Verzekeringsmaatschappijen zijn er nu eenmaal op uit om zo min mogelijk geld uit te keren, dus kunt u maar beter gebruik maken van deskundig advies.

Schadeposten

Materiële schade
Dit is alle schade van materiële aard, die u door het ongeluk heeft geleden. Dit kan schade aan het voertuig, schade aan kleding en schade aan zaken die u bij u had ten tijde van het ongeval zoals een mobiele telefoon, laptop, bril of aktetas zijn.

Medische schade
Hieronder valt een schadevergoeding per dag die u heeft moeten doorbrengen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Kosten voor een fysiotherapeut of andere therapeut die niet door de verzekering wordt vergoed. Kosten voor medicijnen die u zelf moet betalen. Uw eigen bijdrage ziektekosten. Reiskosten voor uw gezin om u te bezoeken in ziekenhuis of revalidatiecentrum en reiskosten voor u om uw medisch specialist te bezoeken.

Kosten gemaakt door verlies zelfredzaamheid

Door het ongeval bent u misschien (tijdelijk) niet meer in staat om uw huishouden te doen, uw kinderen te verzorgen, werkzaamheden in uw tuin te verrichten of onderhoud aan uw huis te plegen. Hiervoor heeft u recht op schadevergoeding, ook wanneer deze werkzaamheden door vrienden of familieleden voor u worden verricht.

Juridische kosten letselschade

Wanneer u een letselschade specialist nodig heeft, zijn de kosten hiervoor voor de schuldige partij. Ook het griffierecht moet bij iedere rechtszaak worden betaald. Deze kosten zijn onderdeel van de letselschadevergoeding.

Gederfde inkomsten en studieschade

Het kan zijn dat u door het ongeval inkomsten bent misgelopen of een jaar vertraging oploopt in uw studie. Door dit laatste komt u voor extra kosten te staan. Ook dit is schade die vergoed moet worden.

Smartengeld en overige kosten

Verder heeft u recht op smartengeld vanwege gederfde levensvreugde. Dit is een vergoeding die u krijgt vanwege de narigheid die u dankzij het ongeval ondervindt en de hoogte hiervan is afhankelijk van de ernst van de schade. Wanneer u blijvend letsel overhoudt, heeft u dus zeker recht op smartengeld.

Overige kosten kunnen zeer divers zijn zoals aanpassingen in uw huis vanwege blijvende invaliditeit of medische hulpmiddelen die u heeft moeten aanschaffen.

Scroll naar boven