Vergoeding schade na ongeval

Vergoeding van schade na een ongeval aanvragen
Na een ongeval wilt u natuurlijk de schade vergoed krijgen, zeker in geval van letselschade kan de financiële schade aanzienlijk zijn. Als eerste moet dan de schuldige partij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Welke kosten komen er allemaal in aanmerking voor schadevergoeding nadat de schuldige tegenpartij aansprakelijk is gesteld?

Materiële schade

Als eerste komt natuurlijk de materiële schade in aanmerking voor vergoeding. Dit is de schade aan het voertuig, kleding, eventueel bril en sieraden, maar ook de mobiele telefoon of laptop die bij het ongeval zijn beschadigd.

Medische kosten

Dit zijn alle kosten die u heeft moeten maken en die niet vergoed worden door de verzekering, zoals uw eigen risico, therapie en reiskosten naar medisch specialisten. Ook is er een vaste vergoeding vastgesteld voor iedere dag dat u moet verblijven in het ziekenhuis of revalidatiecentrum na het ongeval.

Huishoudelijke hulp of kinderopvang

Ook de kosten die u heeft moeten maken om uw huishouden op orde te houden of uw kinderen op te vangen worden meestal vergoed. Dit zijn niet alleen de kosten van een particuliere hulp, maar ook de hulp die verleent wordt door vrienden of familie komt voor vergoeding in aanmerking.

Inkomstenderving

Het is mogelijk dat u door het ongeval tijdelijk niet meer kan werken en dat uw loon hierdoor niet volledig wordt doorbetaald. Wanneer u zelfstandige bent, is het mogelijk dat u hierdoor inkomsten misloopt en daarnaast is er nog de mogelijkheid dat u door langdurige arbeidsongeschiktheid in inkomen achteruitgaat.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het kan zijn dat er na uw ongeluk protheses noodzakelijk zijn of dat uw woning aangepast moet worden zodat u zelfstandig kunt blijven functioneren. Veel van deze aanpassingen zullen niet of niet volledig vergoed worden. De kosten die hierbij voor uw rekening komen, kunt u opvoeren als schadepost.

Voor nabestaanden

Voor nabestaande geld dat de kosten van de begrafenis of crematie die niet door een verzekering worden vergoed, als schade kunnen worden gevorderd op de schuldige partij. De achtergebleven partner kan hevige financiële schade ondervinden door het wegvallen van een inkomen. Ook hier moet een vergoeding tegenover staan.

Studievertraging

Het kan zijn dat het ongeval tot gevolg heeft dat u een jaar moet doubleren of dat u een reeds betaalde cursus niet heeft kunnen afmaken. Dit heeft financiële consequenties en ook deze kunt u opvoeren als letselschade.

Smartengeld

Daarna is er sprake van recht op een geldbedrag ter compensatie van uw pijn en ongemakken. Hoe ernstiger de gevolgen van het ongeval zijn voor uw dagelijks functioneren, hoe hoger het smartengeld behoort te zijn. Hierbij is de duur van herstel en het toekomstperspectief van grote invloed op de hoogte van de vergoeding.

Wilt u weten of u recht hebt op schadevergoeding? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.

Scroll naar boven