Verkeersongeval aansprakelijkheid letselschade

Iedereen die deelneemt aan het verkeer, loopt het risico om betrokken te raken bij een ongeluk of je nu een voetganger, fietser of automobilist bent. Wanneer er sprake is van een ongeval kan het zijn dat de gevolgen klein zijn en beperkt blijft tot hevige schrik en/of kleine schaafwondjes, maar ze kunnen ook groter zijn en zelfs de oorzaak zijn van blijvende invaliditeit.

Wie is aansprakelijk voor mijn verkeersongeval?

Degene die wat te verwijten valt, is in het geval van een ongeval aansprakelijk. Meestal is in verkeerssituaties wel duidelijk wie de schuldige is. Het ligt iets genuanceerder wanneer er sprake is van zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Deze worden door de wet extra beschermd. Het gaat hier om Artikel 185 van de WVW (Wegenverkeerswet). Deze regelt de aansprakelijkheid van gemotoriseerde verkeersdeelnemers ten opzichte van niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers). Volgens deze wet heeft een kwetsbare verkeersdeelnemer altijd recht op minimaal 50% schadevergoeding van een sterke verkeersdeelnemer, ook wanneer het ongeval aan hem of haar zelf te verwijten valt.

Aansprakelijk stellen voor een verkeersongeval

Wanneer u schadevergoeding wilt eisen zult u als eerste een schadeclaim moeten indienen bij de tegenpartij. Het is verstandig om u hierbij al te laten bijstaan door een letselschadespecialist. Deze is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en kan u juridisch bijstaan. Bovendien voorkomt dit dat u een te lage schadevergoeding eist of mogelijke toezeggingen gaat doen. De kosten voor het inschakelen van een letselschade specialist zijn voor rekening van de aansprakelijk partij. In de schadeclaim wordt aangegeven dat het ongeval te wijten is aan de aansprakelijke partij en dat u ten gevolge van dit ongeval letselschade hebt opgelopen. Voor het berekenen van een volledig schadeclaim bedrag is het nodig dat er sprake is van een medische eindsituatie.

Verjaring verkeersongeval

Voor verkeersongevallen geldt een verjaringstermijn van drie jaar en voor de meeste andere ongevallen is het verjaringstermijn vijf jaar. Wanneer het verjaringstermijn is verlopen, is het niet langer mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen voor de schade.

Letselschade advies na verkeersongeval

Wanneer u vragen heeft of uw zaak wil laten behartigen kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dat binnen 24 uur contact met u op, waarbij u gratis en vrijblijvend advies krijgt, alvorens u verder beslist over vervolgstappen.

Scroll naar boven