Verkeersongeval schadevergoeding

Schade bij  een verkeersongeval kan bestaan uit materiële schade en letselschade. Bij materiële schade gaat het om het voertuig, kleding en persoonlijke bezittingen zoals een mobiele telefoon, laptop of ander voorwerp wat u in de auto had tijdens het ongeval.

Bij letselschade gaat het om lichamelijk letsel en alle kosten die hier voor u uit voortvloeien. Denk hierbij aan doktersbezoek, reiskosten, extra kosten die u maakt door het verlies van uw zelfredzaamheid en kosten voor eventuele hulpmiddelen die niet vergoed worden door de ziektekostenverzekering. Daarnaast heeft u afhankelijk van de ernst en de duur van het letsel recht op smartengeld.

De schuldvraag bij een verkeersongeval

De eerste vraag die na een verkeersongeval beantwoordt moet worden is: “Wie is de aansprakelijke partij?” Bent u dat zelf, is dit de tegenpartij, of misschien wel de wegbeheerder? Dit laatste kan het geval zijn wanneer er sprake is van ondeugdelijk onderhoud aan de weg, met als gevolg een verkeersongeval.

Een aansprakelijke tegenpartij

Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval, is dit de aansprakelijke partij en kan de schade op de aansprakelijkheidsverzekering van deze tegenpartij verhaald worden. U moet hiervoor de tegenpartij aansprakelijk stellen. In geval van letselschade is het verstandig om hiervoor contact op te nemen met een letselschade specialist.

Geen aansprakelijke tegenpartij

Wanneer het ongeval werd veroorzaakt door een fout van u persoonlijk, kunt u in geval van materiële schade contact opnemen met uw eigen autoverzekering. Wanneer u allrisk verzekerd bent, heeft u recht op vergoeding van de materiële schade.

Wanneer u door uw eigen schuld letselschade oploopt, kunt u niemand aansprakelijk stellen, maar u kunt zich hier wel tegen verzekeren. Hiervoor bestaan de SVI-verzekering (Schade Verzekering Inzittenden) en de ongevallen inzittendeverzekering.

U rijdt mee als passagier

Wanneer u als passagier in de auto stapt en de bestuurder van deze auto veroorzaakt een ongeval waarbij u letselschade oploopt, krijgt u deze schade vergoed van de WA-verzekering van de bestuurder. Er is hierbij wel sprake van een deel eigen verantwoordelijkheid. Wanneer u bij een dronken bestuurder of een bestuurder onder invloed van drugs in de auto stapt, krijgt u minder schadevergoeding. Dit geldt ook voor extra letselschade die u opgelopen hebt omdat u uw gordel niet heeft gedragen. Ook hiervan krijgt u niet alles vergoed.

Letselschade advies na een verkeersongeval

De hoogte van de letselschadevergoeding zal afhangen van de omstandigheden van het ongeval. Wij helpen u graag bij het berekenen van de vergoeding en bij claimen ervan op de tegenpartij. Onze bijstand in de meeste gevallen gratis. Voor vrijblijvend, kosteloos advies kunt u onderstaand formulier invullen en wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op om de zaak met u door te nemen.

Scroll naar boven