Verschil schadeverzekering inzittenden (SVI) en Ongevallen inzittendenverzekering (OVI)

Het meest in het oog springende verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade  en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag vergoed.

De hoogte van het vaste bedrag Ongevallen inzittende verzekering verschilt per verzekeraar en kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis. In beide verzekeringen speelt de schuldvraag geen rol.

De Ongevallen inzittende verzekering

Deze verzekering keert direct uit, maar vergoed alleen in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van één van de inzittenden. U hoeft in dit geval dus niet te wachten op de uitkomst van een juridische procedure. De premie van een dergelijke verzekering is lager dan die van de Schadeverzekering inzittende, maar de uitkering is dan ook lager.

De Schadeverzekering inzittende

Deze verzekering vergoed zowel de materiële als de letselschade van de inzittenden. De bedragen die worden uitgekeerd liggen meestal ook iets hoger dan bij een Ongevallen inzittende verzekering. Wanneer u vaak kinderen van een ander in uw auto vervoerd, bijvoorbeeld voor een sportclub bent u soms verplicht om een schadeverzekering inzittenden te hebben. Let er hierbij op dat er standaard vier inzittenden zijn meeverzekerd. Wanneer u een grote auto heeft en vaak meerdere kinderen vervoerd is het verstandig om hier even naar te kijken en de verzekering op het aantal zitplaatsen aan te passen.

Scroll naar boven