Aanrijding met een elektrische fiets

Ligt de aansprakelijkheid bij een aanrijding met een elektrische fiets anders dan met een gewone fiets? Wanneer u een aanrijding heeft met een elektrische fiets is het voor de aansprakelijkheid heel belangrijk, wat voor elektrische fiets het is.

Wie is aansprakelijk bij een aanrijding met een elektrische fiets?

Gaat het om een elektrische fiets met trapondersteuning die minder dan 25 km per uur kan? Dit zijn de reguliere e-bikes. In dat geval gaat het om een zwakke verkeersdeelnemer die wettelijk beschermd is en daarom meer rechten heeft. Deze verkeersdeelnemer heeft vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Gaat het om een snelle elektrische fiets die sneller kan dan 25 km per uur dan gaat het om een gemotoriseerd voertuig. Deze fietsen hebben hierdoor minder rechten en geen extra wettelijke bescherming. Deze zogenaamde speedbikes zijn te herkennen aan het blauwe kentekenplaatje achter op de fiets.

Er gebeuren relatief veel ongevallen met E-bikes. Van het totaal aantal fietsongevallen is bij 32% een E-bike betrokken. Hier: schadevergoeding ongeluk met fiets vindt u meer informatie over fietsongevallen en de CBS cijfers.

Letselschade e-bike zonder begrenzing

Jongeren willen nog wel eens sleutelen aan een e-bike en de begrenzing eraf halen, zodat ze harder kunnen dan de wettelijk voorgeschreven 25 km per uur. In dat geval valt de elektrische fiets onder de motorrijtuigen zonder dat hij de daarvoor verplichte aansprakelijkheidsverzekering heeft. Normaal dekt de AVP-polis (Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren) de schade bij een ongeval met een fiets, maar motorvoertuigen en dus ook e-bikes zonder begrenzing zijn hiervan uitgesloten.

Het gevolg hiervan is dat de bestuurder van de opgevoerde e-bike hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade wanneer hij een voetganger of fietser letselschade bezorgt.

Letselschade oudere fietsers

E-bikes worden veel gebruikt door ouderen en er vinden ook veel (eenzijdige) ongevallen plaats met ouderen die zich op een e-bike verplaatsen. Dit hangt samen met fysieke kwetsbaarheid, achteruitgang in functies, niet goed opletten en het onderschatten van de snelheid van de fiets. Tweederde van de ongevallen van oudere e-bike gebruikers (boven de 50 jaar) zijn eenzijdige ongevallen (bron: Veiligheid.nl).

Eenzijdig ongeluk door gebrekkige weginrichting

In een enkel geval kan de letselschade bij een eenzijdig ongeval verhaald worden op de wegbeheerder (gemeente/provincie/rijk). Dit kan wanneer de weginrichting niet aan de te stellen eisen voldoet. Denk bijvoorbeeld aan onverlichte paaltjes zonder inleidende ribbelmarkering op onverwachte plaatsen.

Letselschadespecialist inschakelen

U kunt met ons contact opnemen via onderstaand mailformulier. Binnen 24 uur neemt een ervaren letselschade adviseur contact met u op. U kunt uw situatie dan rustig bespreken en uw vragen stellen. Vervolgens zullen wij kijken naar de mogelijkheden die u heeft om schadevergoeding te realiseren. Onze dienstverlening is volledig kosteloos voor u. Ook wanneer u vervolgens besluit om uw schade door ons te laten claimen heeft u geen kosten.

Scroll naar boven