Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval (bedrijfsongeval) is een ongeval dat door/tijdens de uitoefening van betaalde arbeid plaatsvindt. Wanneer het ongeval plaatsvindt onderweg van of naar het werk betreft het geen arbeidsongeval.

De Arbowet omschrijft een arbeidsongeval als volgt: “Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.”

Een arbeidsongeval kan leiden tot verzuim van het werk. De letselschade een arbeidsongeval met zich mee kan brengen dient vergoed te worden door de (verzekeraar) werkgever.

Componenten schadevergoeding arbeidsongeval:

  1. Smartengeld voor het letsel
  2. Gederfde inkomsten
  3. Gemaakte onkosten/medische kosten
  4. Juridische kosten

Gratis rechtshulp m.b.t. Letselschade /Arbeidsongeval? Dan kunt u onderstaand mailformulier invullen met beschrijving van uw letselschade. Binnen 24 uur nemen wij telefonisch contact op en bespreken samen uw situatie. Na interne analyse met onze letselschadespecialist brengen wij een helder en kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding voor uw arbeidsongeval.

Scroll naar boven