10 Meest Gesteld Vragen: Berekening Schadevergoeding

Berekening van schadevergoeding

Wanneer u slachtoffer bent geworden van letselschade, wilt u graag weten waar u aan toe bent en hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen.

De manier waarop schade berekend dient te worden, is te vinden in artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek. De berekening van schadevergoeding is complex. Het uitgangspunt is dat alle gemaakte en te maken kosten worden opgenomen bij de berekening van de vergoeding. Hieronder kunt u de belangrijkste schadeposten terugvinden.

Berekening Reiskosten

Hoeveel kilometers heeft u afgelegd naar uw behandelaars? En hoeveel kilometers hebben anderen afgelegd om u te bezoeken in het ziekenhuis, boodschappen voor u te doen of medicijnen op te halen bij de apotheek? Voor reiskosten wordt een vast bedrag per kilometer vergoed. Wanneer u van een taxi of het openbaar vervoer gebruik heeft moeten maken, worden de werkelijke kosten vergoed. In het geval van een taxi moet u wel aantonen dat het gebruik noodzakelijk was vanwege een medische indicatie of de afwezigheid van openbaar vervoer of eigen vervoer.

Kosten Huishoudelijke Hulp

Omdat u niet in staat was om uw eigen huishouden te doen, heeft u hulp van vrienden, familie of professionele hulp moeten inschakelen. Hoeveel uur huishoudelijke hulp heeft u nodig gehad? Er zijn normbedragen, afhankelijk van de ernst van uw beperkingen door het ongeval (licht, matig of zwaar beperkt). Deze normbedragen gelden voor de eerste drie maanden. Daarna wordt een uurtarief gehanteerd.

Hulp in en rondom het Huis

Door het ongeval heeft u mensen moeten inschakelen om uw tuin bij te houden, uw hond uit te laten of klusjes in huis te doen. Hoeveel uur heeft u hiervoor hulp gehad? U mag ook hierbij hulp van familie, vrienden en kennissen meenemen.

Eigen Risico Ziektekostenverzekering

Heeft u uw eigen risico voor de ziektekostenverzekering moeten betalen? Dan kunt u dit bedrag opvoeren voor de letselschadevergoeding.

Arbeidsongeschiktheid

Bent u door het ongeval arbeidsongeschikt geworden? Hoeveel geld heeft u door het ongeval netto minder ontvangen dan normaal? Inkomensschade is vaak één van de grootste posten bij de berekening van schadevergoeding. De calculatie kan het beste worden gedaan door een letselschadeadvocaat, letselschadespecialist of rekenbureau.

Opname in Ziekenhuis of Revalidatiecentrum

Heeft u na het ongeval in het ziekenhuis gelegen of een aantal dagen in een revalidatiecentrum doorgebracht? Voor iedere dag die u door het ongeval gehospitaliseerd heeft doorgebracht, heeft u recht op een vergoeding. Er geldt een vast bedrag per dag van opname. Dit bedrag ligt voor ziekenhuisopname hoger dan voor opname in een revalidatiecentrum. Zaken zoals telefoonkosten, huur van een televisie en parkeerkosten voor familie zijn in deze kosten meegenomen.

Hulpmiddelen

Heeft u na het ongeval geld uitgegeven aan hulpmiddelen zoals medicijnen, een rolstoel, krukken of een rolkraag? Deze kosten kunnen worden meegenomen bij de berekening van de letselschadevergoeding.

Letselschade Richtlijnen

Voor verschillende onderdelen van de schadevergoeding zijn er letselschade richtlijnen opgesteld. Deze richten zich onder andere op overlijdensschade, licht letsel, studievertraging, smartengeld en zelfwerkzaamheid. Deze richtlijnen voorzien in een methode om de hoogte van de letselschade-uitkering te berekenen. Het zijn slechts richtlijnen en niet bindend.

Neem Contact op met een Letselschade-adviseur

Heeft u letselschade opgelopen en wilt u deze claimen? Vul dan het onderstaande formulier in. Binnen 24 uur nemen wij contact met u op. We bespreken dan uw situatie en geven antwoord op uw vragen. Desgewenst kunnen wij vervolgens schadevergoeding voor u claimen. Indien de tegenpartij schuldig is aan het ongeluk, is onze juridische hulp geheel kosteloos.10 Meest Gestelde Vragen

1. Hoe wordt de schadevergoeding berekend? De schadevergoeding wordt berekend op basis van alle kosten die u heeft gemaakt en nog moet maken als gevolg van het ongeval. Dit omvat medische kosten, reiskosten, inkomensverlies en meer.

2. Welke kosten kunnen worden meegenomen in de berekening? Kosten die kunnen worden meegenomen zijn onder andere reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp, hulp in en rondom het huis, eigen risico van de ziektekostenverzekering, inkomensverlies, kosten voor ziekenhuis- of revalidatieopname en kosten voor hulpmiddelen.

3. Hoe kan ik reiskosten aantonen voor de schadevergoeding? Bewaar alle bonnetjes en documenteer de afgelegde kilometers. Voor gebruik van taxi of openbaar vervoer, bewaar de facturen en tickets als bewijs.

4. Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb in huis na een ongeval? Documenteer de hulp die u ontvangt, inclusief het aantal uren en de aard van de hulp. Dit kan door familie, vrienden of professionele hulpverleners zijn.

5. Wat gebeurt er als ik door het ongeval arbeidsongeschikt ben geworden? Inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid kan een groot deel van uw schadevergoeding uitmaken. Zorg ervoor dat u bewijs heeft van uw normale inkomen en het verminderde inkomen na het ongeval.

6. Hoe worden kosten voor hulpmiddelen vergoed? Kosten voor hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen, en medicijnen kunnen worden meegenomen in de berekening van de schadevergoeding. Bewaar alle aankoopbewijzen en medische recepten.

7. Kan ik het eigen risico van mijn ziektekostenverzekering claimen? Ja, als u door het ongeval uw eigen risico heeft moeten betalen, kunt u dit bedrag opvoeren voor de letselschadevergoeding.

8. Wat zijn letselschade richtlijnen en hoe beïnvloeden ze mijn claim? Letselschade richtlijnen bieden een methode om de hoogte van de letselschade-uitkering te berekenen. Ze zijn niet bindend, maar dienen als referentiepunt voor de berekening van de schadevergoeding.

9. Hoe lang duurt het om een schadevergoeding te ontvangen? De tijd die het kost om een schadevergoeding te ontvangen kan variëren. Het hangt af van de complexiteit van de zaak en de bereidheid van de tegenpartij om een schikking te treffen.

10. Waarom zou ik een letselschadeadvocaat inschakelen? Een letselschadeadvocaat heeft de expertise om de juiste schadevergoeding voor u te berekenen en kan u helpen uw rechten te beschermen. Zij kunnen het proces versnellen en ervoor zorgen dat u een eerlijke vergoeding krijgt.

Scroll naar boven