Ontkenning van Causaal Verband bij letselschade

In letselschadezaken moet het verband worden aangetoond tussen het ongeval en het ontstane letsel. De vraag hierbij is dan of het letsel in alle redelijkheid toegeschreven kan worden aan het ongeval. De bewijslast ligt hierbij in beginsel bij het slachtoffer.

Tegenpartij Erkend Causaliteit niet

Het kan zijn dat de tegenpartij ontkent dat uw gezondheidsklachten te maken hebben met het ongeval. De tegenpartij stelt bijvoorbeeld dat u eerder soortgelijke medische klachten heeft gehad of dat deze klachten ook zonder het ongeval zouden zijn ontstaan.

Wanneer de tegenpartij wil aantonen dat er geen causaal verband aanwezig is, beroepen ze zich op artikel 98 van het Burgerlijk Wetboek (boek 6): “Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Soms is in dergelijke zaken inzage in uw medisch dossier niet genoeg en zal u een onafhankelijk medisch onderzoek moeten ondergaan om aan te tonen dat uw klachten wel degelijk het gevolg zijn van het ongeval.

De tegenpartij ontkent vaak causaal verband wanneer er in het verleden een ongeval of klachten zijn geweest die mogelijkerwijs verband houden met de huidige klachten of wanneer er sprake is van een medisch niet aantoonbaar ziektebeeld, zoals bijvoorbeeld na een whiplash.

Wat kunt u zelf doen?

Ga na het ongeval direct naar de arts voor medisch onderzoek. Doe dit ook wanneer de klachten in de eerste instantie lijken mee te vallen. Uw bezoek wordt dan in ieder geval vermeld in uw medisch dossier.

Maak aantekeningen van alle onderzoeken en behandelingen die u heeft moeten ondergaan in verband met uw klachten. Dit zodat u na verloop van tijd niets vergeet.

Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat. Deze is op de hoogte van de verschillen tussen “medische causaliteit” en “juridische causaliteit” en heeft voldoende kennis in huis om de medische causaliteit om te zetten in juridische causaliteit.

Juridisch advies nodig?

Kosteloos juridische advies m.b.t causaliteit? Vul onderstaand mailformulier in. Binnen 24 uur contact met u opgenomen. Samen bespreken wij uw situatie. Na interne analyse met onze letselschadespecialist, adviseren wij u helder & kosteloos!

Scroll naar boven