Hoofdletsel door Auto-ongeluk

Hoofdletsel door auto-ongeluk
“Letselschade door auto ongeluk; een verdrietige impact voor slachtoffers en omgeving”

Onze hersenen worden goed beschermd door onze schedel, maar kunnen toch ernstig beschadigd raken bij een auto-ongeluk. We spreken dan van hoofdletsel. Door de klap worden de hersenen in de schedel heen en weer geslingerd, waardoor ze kunnen kneuzen. De kneuzing zorgt voor zwelling, maar hersenen kunnen door plaatsgebrek maar weinig zwellen in de schedel. Ook bestaat er een kans op een bloeding in de hersenen. Ga bij hoofdletsel dus altijd naar de dokter, om nare gevolgen uit te sluiten.

Hoofdletsel door een verkeersongeval

Een verkeersongeval is nog altijd de belangrijkste oorzaak voor hoofdletsel. Door de aanwezigheid van autogordels en airbags is het aantal verkeersongevallen gepaard gaande met hoofdletsel wel gedaald, maar dit aantal is nog steeds vrij hoog. Wanneer het hoofdletsel ernstig is, kan er sprake zijn van blijvend hersenletsel. De patiënt moet revalideren en vaak is er sprake van een lang traject, waarbij sprake is van veel onzekerheid. Het blijft lang onduidelijk wat de medische eindsituatie zal zijn.

Wat betekent dit voor uw letselschade-claim?

De procedure kan pas afgerond worden wanneer uw medisch dossier aangeeft dat er sprake is van genezing of wanneer verder medisch handelen geen gezondheidswinst meer gaat opleveren. Vaak wordt een tijdsboog van twee jaar aangehouden. Wanneer het ongeval twee jaar geleden is, is de kans op verder herstel niet zo groot meer en vindt definitieve afrekening van de letselschadezaak plaats.

Voorschot noodzakelijk

Twee jaar is een lange tijd om op uw geld te wachten, vooral omdat u in die tijd voor veel kosten komt te staan. Uw inkomen valt mogelijk weg, er is sprake van reiskosten in verband met bezoek van medisch specialisten en er valt een deel zelfredzaamheid weg. U zal mensen moeten inschakelen om u te helpen met zaken die u normaal zelf deed, zoals uw huishouden, wandelen met de hond, verzorging van uw kinderen, onderhoud aan uw huis en tuin. Het is niet de bedoeling dat u door al deze onvoorziene kosten in de financiële problemen komt. Daarom probeert een letselschade jurist zo snel mogelijk een voorschot voor u te regelen.

Wat kan Letselschade-Claim voor u doen?

Wanneer u onderstaand formulier invult, nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Dit is gratis en vrijblijvend. Wanneer wij hierna de zaak voor u in behandeling nemen, stellen we de schuldige partij aansprakelijk. Hierna wordt de schade geïnventariseerd en maken we een berekening. Daarna regelen we een voorschot op uw schade en dringen nadat de medische eindsituatie bekend is aan op spoedige betaling van de resterende vergoeding.

Scroll naar boven