Hoogte schadevergoeding whiplash

De hoogte van de schadevergoeding die u krijgt nadat u bij een ongeval een whiplash heeft opgelopen, is afhankelijk van verschillende factoren. Het is dus niet mogelijk om eenvoudig een kloppend schadebedrag te noemen. Wel kunnen we voor u op een rijtje zetten welke zaken van invloed zijn op de hoogte van het schadebedrag.

Factoren die een rol spelen bij een de hoogte van de schadevergoeding whiplash

De hoogte van de gemaakte kosten:

  • Materiële schade zoals schade aan het voertuig, de kleding, de sieraden en/of mobiele telefoon.
  • De kosten voor medische behandeling die niet vergoed worden door de verzekering. Denk hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie, eigen risico en therapie in verband met pijnbestrijding zoals APS-therapie.
  • Vergoeding voor gederfde inkomsten. Wanneer u inkomen bent misgelopen door het ongeval, heeft dit ook invloed op de hoogte van de schadevergoeding.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, (extra) kinderopvang of onderhoud huis/tuin. Ook wanneer deze hulp geleverd wordt door vrienden en bekenden, speelt dit rol bij de hoogte van de schadevergoeding.
  • Overige kosten zoals hulpmiddelen (nekkraag, anti-nekpijnkussen) die u heeft moeten aanschaffen in verband met u klachten of  de kosten van fysiofitness of een neuropsycholoog.
  • Juridische kosten moeten eveneens vergoed worden door de schuldige partij.

Andere factoren die een rol spelen:

  • Ziekenhuisopname en opname in een revalidatiecentrum: hiervoor krijgt u per dag een vast bedrag en uw naasten die u willen bezoeken krijgen een vast bedrag als reiskostenvergoeding. De bedragen tijdens ziekenhuisopname zijn hoger dan de schadevergoeding per dag tijdens opname in een revalidatiecentrum.
  • De gederfde levensvreugde. Wanneer u door blijvende klachten minder kunt genieten van uw leven en met beperkingen blijft zitten, kunt u hiervoor smartengeld eisen.
  • De oorzaak van het ongeval. Wanneer u wordt aangereden door een dronken automobilist is de kans aanwezig dat dit een gunstig effect heeft op de hoogte van uw smartengeld. Bent u daarentegen zelf bij een dronken automobilist in de auto gestapt, dan kan dit wel eens nadelig uitvallen in geval van schadevergoeding.

De hoogte van de schadevergoeding whiplash

In Nederland zijn schadevergoedingen niet extreem hoog. U kunt gemiddeld gezien denken aan enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s. Wanneer er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid dan kan het schadebedrag de enkele tienduizenden euro’s overstijgen.

Scroll naar boven