Letsel

Letsels zijn per definitie niet alleen lichamelijk, maar kunnen ook van geestelijke aard zijn. Een paar voorbeelden op lichamelijke gebied zijn: botbreuken, snijwonden, schaafwonden, zenuwletsel en whiplash letsel. Vooral patiënten met whiplash letsel na een aanrijding van achteren komen we vaak in onze praktijk tegen.

Onder geestelijk letsel vallen onder meer: depressies en angststoornissen. Uiteraard zijn dit maar een paar voorbeelden en vallen er onder het begrip letsel nog veel meer lichamelijke en geestelijke klachten dan die hier benoemd zijn.

Letselschade door ongeval opgelopen?

Indien u letsel heeft opgelopen door schuld van een ander dan kunt u in veel gevallen in aanmerking komen voor schadevergoeding. Om uw letsel vergoed te krijgen moet het bewijsbaar zijn dat de tegenpartij aansprakelijk is. Er  kan sprake zijn van uiteenlopende situaties: Bijvoorbeeld een ongelukkige samenloop van omstandigheden, nalatigheid, opzet of een verkeerde inschatting van de tegenpartij.

Scroll naar boven