Letselschade bedrijfsongeval

Letselschade bedrijfsongeval bouwLetselschade door een ongeluk op het werk komt vaker voor dan dat u denkt. Vaak gaat het om kneuzingen, snijwonden en botbreuken. In de meeste gevallen is de werkgever aansprakelijk voor het ongeval. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht, wat inhoud dat de werkgever maatregelen moet treffen om er voor te zorgen dat de werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden geen schade oploopt.

De werkgever is dus in de meeste gevallen aansprakelijk, behalve wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Letterlijke tekst: “de werkgever is verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen op een dusdanige wijze in te richten en te onderhouden, alsook zodanige regelingen te treffen als redelijkerwijs nodig is ter voorkoming van ongevallen van werknemers en ter bevordering van de veiligheid binnen het bedrijf.”

Onder de zorgplicht vallen ook de verplichtingen namens de Arbowet (arbeidsomstandigheden), veiligheidsinstructies en regelingen die zijn vastgelegd in de CAO.

Werkgever aansprakelijk stellen

We begrijpen de terughoudendheid om de werkgever aansprakelijk te stellen zeer goed, zeker wanneer de klachten in de eerste instantie wel mee lijken te vallen. Ga in ieder geval direct na het ongeval naar de huisarts, zodat in uw medisch dossier staat vermeld dat u een bedrijfsongeval heeft gehad en wat de klachten zijn.

Wacht daarna niet te lang met het aansprakelijk stellen van de werkgever. Houd in gedachten dat de werkgever de schade niet moet betalen, maar dat hij hiervoor verzekerd is. Hoe langer het geleden is dat het ongeval heeft plaatsgevonden, hoe moeilijker het wordt om de precieze omstandigheden van het ongeval te bewijzen.  U moet in ieder geval binnen vijf jaar na het ongeval uw werkgever aansprakelijk gesteld hebben. Na het verstrijken van deze vijf jaar kunt u geen schade meer verhalen.

Gratis hulp bij letselschade

Wanneer u letselschade heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval is het altijd verstandig om u bij te laten staan door een letselschade jurist. Deze kan u helpen bij het aantonen van de werkgeversaansprakelijkheid, het vaststellen van de hoogte van de schade en het claimen van de schade.

Wanneer u een letselschade jurist zoekt om uw zaken te behartigen of vrijblijvend en gratis advies wilt, kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

Scroll naar boven