Letselschade na geweldsmisdrijf

Wanneer u letselschade oploopt bij een geweldsmisdrijf doet dat veel met u. De impact is vaak gigantisch. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. U bent uw gevoel van veiligheid kwijt. Letselschade claimen kan door een civiele letselschadeclaim te starten of wanneer de dader strafrechtelijk vervolgd wordt tijdens de strafprocedure. Deze claim moeten binnen tien jaar na het misdrijf worden ingediend.

Rechten van slachtoffers geweldsmisdrijf

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een geweldsdelict heeft u het recht om aangifte te doen en u te laten bijstaan door een advocaat tijdens de aangifte en de strafzitting. U heeft recht op hulp van Slachtofferhulp Nederland. De politie zal u hierop attent maken. U heeft het recht om een vergoeding te eisen van de dader. Dit mag ook wanneer u enkel psychische schade door het misdrijf heeft opgelopen. U bent bijvoorbeeld angstig na het misdrijf. Tijdens de strafzaak mag u spreken en wanneer u opgeroepen wordt als getuige mag u de kosten die u hiervoor moet maken terugvragen aan de overheid. U heeft ook het recht om te vragen om contact met de dader, mocht u hier behoefte aan hebben.

Letselschadeclaim voegen in het strafproces

Het gaat in dit geval om een procedure binnen een procedure. Het is dan wel van belang dat dit zorgvuldig wordt afgehandeld. Een advocaat gespecialiseerd in letselschade kan u helpen bij het opstellen van uw claim. Het voegen van de claim in het strafproces doet u met een speciaal voegingsformulier. De schade moet in dit geval wel makkelijk zijn vast te stellen en rechtstreeks zijn. U kunt uw schade ook splitsen en in het strafproces eenvoudig vast te stellen schade claimen en later een civiele procedure opstarten om toekomstige inkomstenderving en andere zaken te claimen. Wanneer het slachtoffer jonger is dat 14 jaar, kan het verzoek om schadevergoeding nooit worden meegenomen in het strafproces. De uitkomst van de strafzaak is bepalend voor het al dan niet toewijzen van uw schadeclaim. Bij vrijspraak van rechtsvervolging wordt de schadeclaim ook niet toegewezen. In geval van hoger beroep, gaat uw schadeclaim mee naar het hoger beroep.

Strafproces of civiele procedure

Welke weg u het beste kunt bewandelen hangt af van de omstandigheden, zoals uit het bovenstaande ook al blijkt. Laat u dus goed informeren door een gespecialiseerde advocaat voordat u een schadevergoedingstraject in gang zet.

Schade niet te verhalen op de dader

Wanneer de dader onbekend is kunt u bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een schadevergoeding aanvragen. Waarschijnlijk bent u al door Slachtofferhulp Nederland op deze mogelijk gewezen.  Het geldbedrag is bedoeld als financieel steuntje in de rug en bevat dus geen schadevergoeding of smartengeld.

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf, een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn, die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Gratis hulp bij letselschade

Wanneer u letselschade heeft opgelopen bij een geweldsdelict is het altijd verstandig om u bij te laten staan door een letselschade jurist. Deze kan u helpen bij het aantonen van de aansprakelijkheid, het vaststellen van de hoogte van de schade en het claimen van de schade.

Wanneer u een letselschade jurist zoekt om uw zaken te behartigen of vrijblijvend en gratis advies wilt, kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

    Binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen.

    Scroll naar boven