Medische eindsituatie

In de letselschade advocatuur spreken we van medische eindsituatie wanneer iemand geheel is hersteld of wanneer er in het herstel geen wezenlijke veranderingen meer te verwachten zijn. Dit is dus het moment waarop uw medisch dossier aangeeft dat u medisch bent uitbehandeld. Vaak wordt hiervoor een tijdsperiode van twee jaar aangehouden. Soms is het nodig om een second opinion aan te vragen, wanneer er onduidelijkheid is of vragen rijzen over de medische eindsituatie.

Berekenen van de schade

Het moment dat uw medische eindsituatie bekend is, is ook het moment waarop de schade berekend kan worden. Nu is immers pas goed duidelijk wat de gevolgen van het ongeval op uw leven zijn  geweest en welke gevolgen het mogelijk nog gaat hebben.  Het is niet de bedoeling dat u wacht met het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van de schade tot het moment dat de medische eindsituatie bekend is.  Er is sprake van een verjaringstermijn van 5 en voor verkeersongevallen vaak 3 jaar vanaf het moment dat de schade wordt vastgesteld.

Voorschotten ontvangen

Het kan heel lang duren voordat uw medische eindsituatie is bereikt en in afwachting hiervan heeft u volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade recht op voorschotten die uw  kosten dekken. Deze gedragscode is sedert enige jaren voor alle verzekeraars bindend verklaard. Wanneer u letsel heeft opgelopen,  zal u te maken krijgen met medische kosten die niet gedekt worden door de verzekering, maar ook met kosten die te maken hebben met uw zelfredzaamheid. Dit zijn vaak extra uitgaven aan huishoudelijke hulp, kinderopvang en hulp in en om het huis. Het is daarom van belang dat u goed geadviseerd wordt over uw rechten en plichten door iemand die ter zake deskundig is.

Letselschade specialist nodig?

Wanneer u zelf te maken heeft met letselschade en behoefte heeft aan een gesprek met een letselschadespecialist, kunt u onderstaand formulier invullen en wij nemen dan zo snel mogelijk  (binnen 24 uur) contact met u op. Gratis en vrijblijvend nemen wij tijdens dit eerste gesprek de zaak met u door en geven we u advies. U bepaalt daarna zelf of wij verder nog iets voor u kunnen betekenen.

Scroll naar boven