Schade verhalen

Hoe kan ik mijn schade verhalen?

In dit artikel geven wij weer hoe u bij een ongeval het beste schadevergoeding kunt realiseren. We maken bij het schade verhalen een onderscheid tussen:

  • Verkeersongevallen zonder letsel
  • Verkeersongevallen met letsel
  • Bedrijfsongevallen (arbeidsongevallen)
  • geweldsmisdrijven
  • medische fouten

Schade verhalen van verkeersongevallen zonder letsel

1. Het is erg belangrijk om zo veel mogelijk gegeven van het ongeval vast te leggen op de locatie van het ongeval. Ook zijn persoons- en contactgegevens van de tegen partij van essentieel belang.

2. Schakel u uw eigen verzekeraar in. Uw eigen verzekeraar kan uw schade verhalen. Wanneer aansprakelijkheid van het ongeval bij de tegenpartij ligt zal uw verzekeraar contact opnemen met de verzekeraar van de wederpartij. Deze verzekeraar wordt dan aansprakelijk gesteld. Als uzelf aansprakelijk bent voor het ongeval kunt u schade verhalen bij uw eigen verzekeraar. Uw eigen verzekeraar zal de schade van u en de tegenpartij moeten dekken, voor zover verzekerd natuurlijk.

3. De aansprakelijkheid van het verkeersongeval zal erkend moeten worden. De verzekeraars gaan hierover met elkaar in debat.

4. Nadat de verzekeraars het met elkaar eens zijn wie de aansprakelijk voor het ongeval draagt, zal het schadebedrag vastgesteld worden. Hierop volgt de uitkering van het schadebedrag. Zo kunnen verzekeraars schade verhalen.

Schade verhalen van verkeersongevallen met letsel

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval met letsel is het sterk aan te raden om een letselschade advocaat of letselschadespecialist in te schakelen. De rol van de verzekeraar komt dan te vervallen en wordt ingevuld door de letselschade advocaat. De letselschade advocaat kan uw schade verhalen bij verkeersongevallen. Hij/zij is er in gespecialiseerd om schadevergoeding te realiseren bij letselschade.

Schade verhalen van een Bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is er aan te raden om direct een arts te raadplegen. De arts registreert alle relevant medische gegevens. Het medische traject kunt u vanaf daar starten. Met betrekking tot schade verhalen van een bedrijfsongeval kunt u eveneens een letselschade advocaat of letselschadespecialist inschakelen De letselschade advocaat biedt juridische hulp en kan uw schade verhalen bij een bedrijfsongeval.

Schade verhalen van geweldsmisdrijven

A. Bij schade verhalen van geweldsmisdrijven kunt u een (letselschade) advocaat inschakelen. Zo kunt u de dader van het geweldsmisdrijf aansprakelijk stellen. Eventueel kan een advocaat u bijstaan m.b.t. een civiele procedure en schade verhalen. De rechter doet dan uitspraak over de aansprakelijk van het geweldmisdrijf en de daarbij opgelopen schade/letselschade. De eventuele schadevergoeding zal de rechter vaststellen.
B. U kunt schadevergoeding voor het geweldsmisdrijf en de gevolgen van het geweldsmisdrijf aanvragen bij het schadefonds geweldsmisdrijven. Hierover kunt u meer advies inwinnen door contact op te nemen met Letselschade-Claim.

Schade verhalen van medische fouten

Bij medische fouten gaat het er om, om aan te tonen dat de arts verwijtbaar heeft gehandeld. Bij een medische fout wordt er dan ook altijd gekeken of het wel medische fout betreft en geen standaard risico van de operatie.  Bij schade verhalen van  medische fouten is het altijd aan te raden om een letselschade advocaat te nemen. De letselschade advocaat zal in samenspraak met een medische adviseur de causaliteit en de verwijtbaarheid toetsen. Vervolgens kan hij de schade verhalen.

Scroll naar boven