Schadevergoeding aanrijding van zijkant

Schadevergoeding aanrijding van zijkant.. wat staat u te wachten.. Verkeersongevallen komen helaas vaak voor en wanneer er sprake is van letselschade heeft zo’n ongeval een grote impact op uw leven. Wanneer u aan de zijkant bent aangereden en hierdoor letsel heeft opgelopen, heeft u een grote kans dat dit rugklachten, nekklachten of een whiplash betreft.

Na de aanrijding aan de zijkant

Soms lijken de lichamelijke klachten in de eerste instantie wel mee te vallen, mede door de adrenaline die er direct na het ongeval door je lichaam giert. Veel mensen bezoeken dan ook niet direct een arts, maar wachten nog even af. Wij adviseren om ook bij licht letsel zo snel mogelijk een arts te bezoeken. Mocht later blijken dat de klachten ernstiger worden, dan is het verband tussen het ongeval en de klachten makkelijker aan te tonen. U had immers direct na het ongeval al klachten en dit staat aangetekend in uw medisch dossier.

Vraag na het ongeval de contactgegevens van de getuigen, zodat uw verhaal bevestigt kan worden en maak zoveel mogelijk foto’s, ook van de schade van de tegenpartij. Dit laatste wordt nog weleens vergeten. Waarschuw in geval van letselschade altijd de politie, zodat deze een proces-verbaal kan opmaken.

Het letselschade traject

Het letselschade traject begint met het vaststellen van de aansprakelijke partij. Er moet medisch advies worden ingewonnen over het letsel en het verband tussen het letsel en het ongeval moet worden vastgesteld (causaal verband). De schade wordt daarna geclaimd bij de aansprakelijke partij. Wanneer er een medische eindsituatie is bereikt, wordt de schadezaak afgewikkeld.

Een letselschade specialist

Zoals u ziet is een letselschade traject een langdurige kwestie. Vaak is dit ook een ingewikkeld traject. Zeker wanneer er sprake is van psychische klachten of lichamelijke klachten (zoals een whiplash) die niet objectief medisch vast te stellen zijn.

Het is dan heel prettig wanneer er een deskundig iemand met u mee kijkt en met u mee denkt. Letselschade-Claim biedt kosteloos advies op maat. Wanneer u onderstaand contactformulier invult, nemen wij binnen 24 uur telefonisch contact op. Samen bespreken we uw situatie en uw recht op letselschade vergoeding. Na analyse van een ervaren letselschade specialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding. Desgewenst kunt u uw zaak daarna verder door ons laten behandelen.

Scroll naar boven