Schadevergoeding auto ongeluk

Schadevergoeding auto ongeluk eisen

Heb ik recht op schadevergoeding voor mijn auto ongeluk? Een auto ongeluk veroorzaakt naast autoschade vaak letsel. De wijze waarop u schadevergoeding kunt ontvangen hangt af van de situatie Bent uzelf debet aan het ongeval. Of is er een andere partij schuldig en daarmee aansprakelijk voor de schade die het auto ongeluk teweeg brengt?

Schadevergoeding auto ongeluk – tegenpartij aansprakelijk

Het is raadzaam om na een ongeval direct het Europees Schadeformulier in te vullen. Op dit formulier vult u beiden uw gegevens in en beschrijft u beiden hoe het ongeval is verlopen. Zeker wanneer de politie niet ter plaatse van het ongeval is gekomen dan is het schadeformulier van grote waarde. Het dient als een belangrijk bewijsstuk bij de afhandeling van de schade en/of letselschade.

Nadien kunt u het schadeformulier aan uw eigen verzekeraar opsturen. Mocht uw schade beperkt blijven tot blikschade dan kunt u dat zelf afhandelen met de verzekeraar. Indien u letselschade heeft opgelopen is het sterk aan te raden om een letselschade expert in te schakelen. Hij/zij kan letselschade in kaart brengen en schadevergoeding voor het auto ongeluk claimen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Schadevergoeding auto ongeluk – eigen aansprakelijkheid

Mocht u zelf aansprakelijk zijn voor het auto ongeluk dan hangt eventuele schadeloosstelling samen met de vorm van uw autoverzekering. Hebt u enkel een WA autoverzekering of wellicht een All risk autoverzekering ook wel WA volledig casco verzekering?

Onderstaand een kort overzicht van de verschillende autoverzekeringen en bijbehorende dekkingen.

WA autoverzekering

Enkel de schade toegebracht aan de tegenpartij wordt vergoed. Het gaat om blikschade alsmede letselschade van de tegenpartij. Uw eigen blikschade en letselschade vallen niet onder de dekking.

WA beperkt casco autoverzekering

De schade aan de tegenpartij wordt volledig vergoed. Daarnaast bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door brand, explosie, diefstal, ster in uw ruit, aanrijdingen met dieren en stormschade en/of schade veroorzaakt door natuurgeweld. Bij een “regulier” auto ongeluk wordt blikschade niet vergoed.

WA volledig casco

Naast vergoeding van alle door de tegenpartij geleden schade wordt de blikschade aan uw eigen auto vergoed. Uw eigen letselschade valt niet onder de dekking.

Ongevallen verzekering inzittenden (OVI)

Bij deze verzekering ontvangt u en eventuele medepassagier(s) vergoeding voor letselschade. De hoogte van de vergoeding, bij blijvende invaliditeit of overlijden, is vooraf vastgelegd.

Schade verzekering inzittenden (SVI)

Bij deze verzekering wordt de daadwerkelijk geleden en te lijden letselschade vergoed. Bij letselschade of overlijden dient berekend te worden welke schade de verzekerde daadwerkelijk heeft geleden en zal lijden. Meer informatie over het verschil tussen de OVI en SVI vindt u hier: Verschil SVI en OVI

Tegenpartij onbekend of doorgereden?

Het kan voorkomen dat een slachtoffer geen schadevergoeding kan claimen bij de tegenpartij, omdat hij/zij bijvoorbeeld onverzekerd was of de aansprakelijke tegenpartij niet te achterhalen. Voor dergelijke situatie is het Waarborgfonds Motorverkeer in het leven geroepen. Voor meer informatie: Waarborgfonds Motorverkeer

Gratis juridische hulp bij schadevergoeding auto ongeluk

Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken op 035 711 0484. Ook kunt u onderstaand mailformulier invullen. Een gerenommeerd letselschade expert zal telefonisch contact opnemen. Samen kunt u uw situatie en recht op schadevergoeding voor uw auto ongeluk bespreken. Indien gewenst wordt uw schade vervolgens geclaimd bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Scroll naar boven