Schadevergoeding AVG overtreding

Schadevergoeding AVG overtreding

De AVG bepaalt de eisen waaraan organisaties moeten voldoen als het gaat om privacy. Indien de AVG niet wordt uitgevoerd en uw privacy wordt geschonden, heeft u dan recht op schadevergoeding AVG schending?

Schadevergoeding AVG overtreding
Schadevergoeding AVG schending

Overtreding AVG

Allereerst dient er te worden aangetoond dat de AVG voorschriften met voeten zijn getreden. Een AVG overtreding kan vaak eenvoudig worden vastgesteld. Stel uw fysiotherapeut stuurt zonder uw toestemming een email met privacy gevoelige gegevens naar uw huisarts, dan vormt de email de bewijslast.

Immateriële schade overtreding  AVG

De immateriële schade (geestelijke schade) die u ondervind vormt de basis van de hoogte van de schadevergoeding. Indien u door de AVG schending geen schade heeft opgelopen, het deert u niet dat uw gegevens ten onrechte zijn verstuurd of gelekt, dan is er niet voldoende grond om een claim in te dienen. Maar indien u wel degelijk immateriële schade heeft opgelopen dan is de ernst van deze schade bepalend bij de berekening van uw geestelijke schade.

Een voorbeeld. Een huisarts stuurt gegevens over een HIV patiënt naar een verkeerd e-mailadres. De ontvanger blijkt een teamgenoot te zijn uit het voetbal team van de patiënt. Al gauw gaan er roddels over de patiënt door het voetbalteam en de club. De patiënt is erg aangedaan en verliest het plezier in zijn sport. In een dergelijke situatie is er duidelijk sprake van immateriële schade door schending van de AVG.

Schadevergoeding AVG claimen

Is uw privacy geschonden en wilt u schadevergoeding AVG schending aanvragen? Wij kunnen u bijstaan en de immateriële schade claimen. Nadat u onderstaand mailformulier heeft ingevuld nemen wij uiterlijk binnen 24 uur contact met u op.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Scroll naar boven