Schadevergoeding ongeluk met de fiets

Schadevergoeding ongeluk met de fiets aanvragen

Een fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer, zowel in de praktijk als juridisch. Dit houdt in dat in vrijwel alle gevallen de automobilist medeverantwoordelijk is voor het ongeval, dus ook wanneer deze hier niets aan kon doen.

De beschermde status van een fietser

Of de fietser nu schuld heeft aan het ongeval of niet, de automobilist is altijd voor vijftig procent aansprakelijk voor de schade. Wanneer de fout bij de automobilist ligt is hij natuurlijk volledig aansprakelijk voor het ongeval. Dit staat in artikel 185 van de wegenverkeerswet:

“Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is. De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.”

Wanneer de fietser een kind is, jonger dan veertien jaar, is de automobilist altijd voor 100 % aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer het kind volledig schuldig is aan het ongeval. Kinderen zijn nog niet in staat om gevaren goed te overzien. Daarom genieten kinderen in de wet extra bescherming.

Hoe krijgt ik de schade vergoed?

Wanneer uzelf of uw kind is aangereden door een auto, zal u als eerste de bestuurder van de auto middels een aangetekende brief aansprakelijk moeten stellen. In deze brief laat u weten dat u de bestuurder van de auto aansprakelijk stelt voor de letselschade. Daarnaast vermeldt u wat de schade is en dat er mogelijk nog meer letselschade valt te verwachten dus u natuurlijk vergoed wilt zien.

Letselschade hulp

Wanneer u hulp of advies nodig heeft, kunt u via onderstaand formulier contact met ons opnemen. Wij bellen u binnen 24 uur en het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Samen bespreken wij dan uw situatie en uw recht op schadevergoeding. Na analyse van een ervaren letselschadespecialist ontvangt u kosteloos advies m.b.t. schadevergoeding.

Scroll naar boven