Aanspraak op een schadevergoeding scooterongeluk: uw rechten en mogelijkheden

Het is vervelend om betrokken te raken bij een verkeersongeval, vooral als u op uw scooter bent. Ongeveer 9800 mensen melden zich jaarlijks bij de eerste hulp van een ziekenhuis na een scooterongeluk. Hierdoor kunnen slachtoffers te maken krijgen met letsels, waaronder schaafwonden, hoofdletsel, nekletsel, gebroken botten, en soms zelfs ernstig hersenletsel. Dit kan een grote impact hebben op het dagelijks leven van het slachtoffer. Een schadevergoeding scooterongeluk dient de impact financieel te vergoeden.

De gevolgen van een scooterongeluk

Letselschade door een scooterongeluk kan in verschillende vormen voorkomen. Uit cijfers van het Letsel Informatie Systeem van Consument en Veiligheid blijkt dat gemiddeld 520 mensen hoofdletsel oplopen per jaar. Bij 120 slachtoffers is er sprake van ernstig hersenletsel.

Het dragen van beschermende kleding is van groot belang om de impact van een scooterongeluk te beperken. Een goedgekeurde helm is ook een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van hoofd- en hersenletsel.

Schadevergoeding scooterongeval eisen

Als u letsel oploopt bij een scooterongeluk en de tegenpartij hiervoor aansprakelijk is, kunt u schadevergoeding voor het verkeersongeval eisen. Hieronder zetten we de drie grootste schadeposten op een rij.

  • Medische kosten
  • Juridische kosten
  • Gederfde inkomsten door arbeidsongeschiktheid
  • Vergoeding voor beperkingen zoals het doen van uw huishoudelijke taken

Een letselschade specialist van Letselschade-Claim kan u helpen bij het verhalen van uw letselschade en u optimaal voorzien van informatie over de mogelijkheden voor schadevergoeding. Door gebruik te maken van een specialist kunt u zorgen dat uw kosten en misgelopen inkomsten op de juiste manier worden geclaimd.

Schadevergoeding scooterongeluk dient de volledige schade die voortkomt uit letsel te vergoeden

Wetsartikels in het kader van schadevergoeding scooterongeluk

Indien er geen opzet in het spel is, is de Wegenverkeerswet van 1994 van toepassing. De rechten en plichten van betrokkenen bij een verkeersongeval zijn vastgelegd in artikel 6. Volgens dit artikel is degene die geen voorrang heeft verleend, aansprakelijk voor de schade die hij/zij veroorzaakt. Dit betekent dat iemand die slachtoffer is geworden van een verkeersongeval waarbij hij/zij geen voorrang heeft gekregen, recht heeft op schadevergoeding van de aansprakelijke partij.

In het geval van opzet, waarvan gelukkig niet vaak sprake is, gaat het Wetboek van Strafrecht gelden. Volgens artikel 185 is degene die door opzet of bewust roekeloos handelen de schade veroorzaakt die het gevolg is van een verkeersongeval aansprakelijk voor deze schade. Dit geldt ook voor scooterongelukken. Als u letsel heeft opgelopen bij een scooterongeluk en de tegenpartij hiervoor verantwoordelijk is, heeft u recht op schadevergoeding.

Scroll naar boven