Smartengeld eisen bij een whiplash

Smartengeld eisen voor een whiplash

Wanneer u een whiplash oploopt ten gevolge van een ongeval, waarbij er sprake is van een schuldige tegenpartij, heeft het altijd zin om smartengeld te eisen. Laat u dan wel bijstaan door een erkend letselschadespecialist. De kosten voor het inschakelen van een letselschadespecialist zijn voor rekening van de aansprakelijke partij, niet voor uzelf.

Wat is belangrijk bij het eisen van smartengeld?

Het belangrijkste bij het eisen van een schadevergoeding bij een whiplash, is het  vaststellen van de omvang van de schade.

Allereerst is er de ontstane letselschade. Welke medische kosten heeft u gemaakt? Is er sprake van verlies van inkomsten? Zijn er reiskosten gemaakt of heeft u hulp in de huishouding nodig gehad in verband met de whiplash? Zijn er juridische kosten gemaakt? Is er blijvend letsel? Zijn er activiteiten die u normaal zelf deed, maar waar u nu hulp van anderen voor moet inroepen, zoals het onderhoud van uw huis of de tuin?

Daarbovenop komt smartengeld als vergoeding voor de mentale schade die u opgelopen heeft bij het ongeval. Om de hoogte van het smartengeld vast te stellen is het van belang dat u goed kunt aangeven hoe groot de hinder is die u ondervindt van uw letsel en hoeveel pijn en beperkingen u dit oplevert.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk wat u niet meer kunt uitvoeren of een studie die u heeft moeten afbreken. Daarnaast deed u waarschijnlijk aan sport of had u een hobby die u niet meer of moeilijker kunt uitoefenen door uw beperkingen t.g.v. het ongeval. Misschien zijn lichamelijke of geestelijke klachten die u toch al had verergerd. Dit zijn allemaal factoren die van invloed zijn op uw levensvreugde en hier mag best een schadevergoeding tegenover staan in de vorm van smartengeld.

Scroll naar boven