Whiplash therapieen

Heeft u na een ongeval blijvende klachten ten gevolge van een whiplash? Er zijn dan verschillende therapieën waarvoor u in aanmerking kunt komen. Met behulp van een whiplash behandeling kunnen de klachten verminderen en soms zelfs verdwijnen. Wij noemen op deze pagina een aantal therapieën. Wel raden wij u aan voor het volgen van één van deze therapieën altijd eerst uw huisarts te raadplegen.

Fysiotherapie

Wanneer de klachten na vijf tot zes weken nog steeds bestaan volgt in de eerste instantie meestal verwijzing naar de fysiotherapie. Bent u verzekerd volgens het basispakket dan betaalt u de eerste twintig behandelingen zelf. Het tarief voor een fysiotherapiebehandeling ligt tussen de €28,= en €40,= per behandeling (cijfers 2017). Het aantal behandelingen en de soort fysiotherapie (oefentherapie, cervicale of thoracale mobilisatie of manipulatie) hangt af van de graad (de ernst) van de klachten.

Manuele therapie

Wanneer bewegingen van de nek pijnlijk of moeilijk zijn en blijven kan verwezen worden naar een manueel therapeut. De bedoeling is de spieren in de nek voorzichtig los te maken. Door verzekeringen wordt manueel therapie gezien als een specialisme binnen de fysiotherapie. De richtlijnen voor vergoedingen vanuit de verzekering komen dan ook overeen. Omdat manuele therapie gezien wordt als een meer specialistische therapie liggen de tarieven voor behandeling een fractie hoger dan bij reguliere fysiotherapie, namelijk tussen de €37,= en €45,= per behandeling (cijfers 2017).

Pijnpoli

Bij hevige pijn kan verwezen worden naar de pijnpoli. Vaak vindt behandeling bij de pijnpoli naast fysiotherapie of manueel therapie plaats. Meestal wordt gekozen voor TENS (transcutane elektrische neurostimulatie). Hierbij worden elektrische stroom door de huid gegeven om de zenuwen te beïnvloeden met als bedoeling de pijn te verminderen. Het neemt echter de oorzaak niet weg, vandaar dat de combinatie met fysiotherapie dan wel manueel therapie wordt aanbevolen. Behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering (er is sprake van het wettelijk verplicht eigen risico van €385,= voor 2017).

Mensendieck/Cesartherapie

Deze oefentherapie is bedoeld om te kijken hoe voorkeursbewegingen op zo’n manier verandert kunnen worden dat de gewrichten en spieren juist belast worden waardoor klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Wanneer u boven de 18 jaar bent zit deze therapie niet in de basisverzekering. Ook hier zijn de tarieven vrijgegeven en deze liggen iets verder uit elkaar dan de tarieven voor fysiotherapie.

Acupunctuur

Bij whiplashklachten wordt acupunctuur ingezet als pijnbestrijding. Naaldjes binnen de pijnzones en elders op het lichaam zijn bedoeld om de energiedoorstroming te herstellen. Acupunctuur zit niet in het basispakket.

Neuropsycholoog

Wanneer er klachten zijn ontstaan zoals stress, verlaagde frustratietolerantie, concentratieproblemen en moeite met plannen, kan een bezoek aan een neuropsycholoog uitkomst brengen. Na onderzoek volgt psycho-educatie. Dat wil zeggen dat u inzicht krijgt in de relatie pijn-emotie-geestelijk functioneren-gedrag. Als u begrijpt hoe dit werkt, voelt u zich minder machteloos en krijgt u de controle weer terug. Hierdoor kunnen spanningen verminderen en kan pijn als minder heftig worden ervaren. Raadpleeg uw verzekering wanneer u wilt weten hoe de vergoeding geregeld is.

Ergotherapeut

Bij chronische klachten na een whiplash kan ergotherapie helpen om een betere bewegingsstructuur, rekening houdend met uw belasting en belastbaarheid op te bouwen. Dit kan de kwaliteit van leven verbeteren.

Neuraaltherapie

Neuraaltherapie is erop gericht om de regulatie van processen in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen. Injecties met procaïne kunnen helpen bij pijn en stijfheidin de nek, oorsuizen en duizelingen en hoofdpijn. Neem voor informatie over vergoedingen contact op met uw verzekering.

EFT oftewel Emotional Freedom Techniques

Dit is een alternatieve therapie die gericht is op desensitisatie. De emotionele lading en de lichamelijke pijnen moet worden geneutraliseerd. Het wordt ook wel emotionele acupressuur genoemd.

Voor meer informatie over een whiplash vergoeding kunt u kijken op: Whiplash Vergoeding

Scroll naar boven