Schadevergoeding RSI croupier Holland Casino

Als croupier verricht je veel eenzijdige, repeterende werkzaamheden onder hoge arbeidsdruk. Zo ontstaat een hoger risico op RSI (Repetitive Strain Injury). Dit zijn klachten die ontstaan door het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde bewegingen.

 Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft ten opzichte van zijn werknemers een zorgplicht. Hij moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving, waarin de werknemer geen psychische of lichamelijke schade kan oplopen door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Het hangt van de omstandigheden af welke maatregelen de werkgever dan dient te treffen. In een casino worden onder hoge werkdruk en slechte arbeidsomstandigheden lange uren gedraaid, waardoor de kans op RSI groot is. Geregeld korte pauzes, onderricht in houdingen en bewegingen ter voorkoming van klachten en zo mogelijk rouleren in werkzaamheden zijn wat minimale maatregelen die een casino kan treffen om aan zijn zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers te voldoen. Bovendien is al heel lang  (sinds eind jaren tachtig) bekend dat RSI veel voorkomt bij croupiers.

Wat is RSI?

RSI is een verzamelnaam voor alle aandoeningen die je kan oplopen door het verrichten van veel eenzijdige, repeterende handelingen. Door de handelingen ontstaan spier- en gewrichtsklachten aan de handen, polsen, armen, schouders en/of nek, soms krijgt deze aandoening de naam van de handeling waarbij deze klachten het vaakst ontstaan (tenniselleboog, muisarm, golfarm, SMS-duim).

De RSI klachten beginnen vaak met tintelingen, een slapend dood gevoel en lichte pijn en kunnen overgaan in chronische pijn en stijfheid, soms ook gepaard gaande met hoofdpijn. Eerst is de pijn alleen aanwezig tijdens de werkzaamheden, maar op den duur blijft de pijn steeds langer aanhouden om uiteindelijk niet meer weg te gaan.

RSI ontstaat meestal onder hoge werkdruk, bij een slechte werkhouding en te weinig pauze-momenten. De werkgever is verplicht om te zorgen voor een zo optimaal mogelijke werkomgeving en bij beginnende klachten is het de plicht van de werkgever om maatregelen te nemen, liefst in samenwerking met de arbodienst.

Ook schadevergoeding RSI croupier?

In deze zaak is de croupier in het gelijk gesteld en zal het casino schadevergoeding moeten betalen, mits ze niet in hoger beroep gaan waarna de zaak opnieuw voorkomt. Heeft u te maken met RSI-klachten en vermoed u dat uw werkgever in gebreke is gebleven? Aarzel dan niet het onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op en geven gratis en vrijblijvend advies.

Scroll naar boven