Letselschade door Beroepslongziekten

Jaarlijks sterven er in Nederland alleen al meer dan 2.000 mensen aan de gevolgen van een beroepslongziekte. Beroepen zoals brandweer, metaalbewerker, bakker, houtbewerker en werken als zandstraler brengen een verhoogd risico op longschade mee. Hierdoor krijgen te ze maken met een verhoogd risico op astma, sarcoïdose, longfibrose en COPD.

Volgens de Long Alliantie Nederland (LAN) zouden deze mensen om de twee jaar medisch onderzocht moeten worden om longschade te voorkomen en vroegtijdig op te sporen. Het LAN pleit er dan ook voor dat de politiek werkgevers aanspoort hier om samen met de zorgsector afspraken over te maken.

Beroepslongziekten en letselschade

Wanneer u dankzij een beroepslongziekte letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk dat de werkgever hierin schuld bekend. Wanneer de werkgever toegeeft dat hij in gebreke is gebleven, is de letselschade over het algemeen snel geregeld. Sommige longziekten zijn officieel erkend als ziekten ontstaan ten gevolge van uw beroep, denk hierbij aan stoflongen door werken met kwartsstof en andere pneumoconoisen, longkanker door dieseluitlaatgassen, composteerderslong en bakkersastma. Erkenning van uw ziekte als beroepsgevolg vergroot de kans op een snelle afhandeling van uw letselschadeverzoek.

Wat is een beroepslongziekte?

Een beroepslongziekte is een aandoening aan de longen die u heeft opgelopen door uw werk. Volgens de Arbowet: ‘een ziekte of aandoening die overwegend door de werk of arbeidsomstandigheden wordt veroorzaakt.’ Wanneer het een niet erkend verband tussen werkzaamheden en longziekte betreft is het belangrijk om de klachten goed in uw medisch dossier te laten opnemen. De gevolgen van uw longaandoening kunnen groot zijn. Het kan zijn dat u na verloop van tijd uw werkzaamheden niet meer kunt uitoefenen of dat u in verband met uw ziekte extra kosten moet maken. Deze wilt u dan graag vergoed krijgen. Het is dan belangrijk dat u kunt bewijzen dan u niet zomaar schadevergoeding eist en dat uw aandoening rechtstreeks verband houdt met uw werk.

Advies nodig vanwege een beroepslongziekte?

Wij geven altijd gratis en vrijblijvend advies en bieden u deskundige hulp. Indien nodig kunnen wij u juridisch bijstaan en zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft, namelijk financiële compensatie voor de door u geleden letselschade. Wanneer u onderstaand formulier invult, belt één van onze medewerkers u binnen 24 uur op om de zaak met u door te nemen.

Scroll naar boven