Letsel advocaat

Letsel advocaat inschakelen?

Na een ongeval kunt u zich afvragen of u wel of niet een letsel advocaat moet inschakelen. Letselschade-Claim              bestudeert uw zaak kosteloos en geeft antwoord op uw vragen over uw recht op letselschade vergoeding na een                  ongeval.

Wat doet een letsel advocaat?

Schadevergoeding ongeval. Een letsel advocaat adviseert slachtoffers van letsel/whiplash na een ongeval. Zijn advies heeft betrekking op het verhalen van letselschade. Letsel advocaten zijn specialisten in het realiseren van een letselschade vergoeding. Via een letsel advocaat kunt u dus een schadevergoeding na een ongeval aanvragen.

Welk soort zaken behandelt een letsel advocaat?

Een letsel advocaat houdt zich voornamelijk bezig met realisering van schadevergoeding na een:

  • Verkeersongeval
  • Bedrijfsongeval
  • Medische fout

Aansprakelijk stellen letselschade. In de praktijk besteedt een letsel advocaat veel tijd aan het opbouwen van een sterk dossier. Wanneer er voldoende bewijsmateriaal is verzameld zal een letsel advocaat de wederpartij aansprakelijk stellen voor het ongeval.

Letselschadeclaim indienen. Na erkenning van aansprakelijk zal een letsel advocaat een optelsom maken van de schade. Vervolgens wordt een schadeclaim ingediend. Deze claim bestaat uit smartengeld voor het letsel en schadevergoeding voor alle gevolgschade van het ongeval.

Onderhandeling hoogte schadevergoeding. Verzekeraars hebben een financieel belang te dienen bij de afwikkeling van letselschade. In de praktijk blijkt dat verzekeraars de uit te keren schadevergoeding dan ook zo laag mogelijk proberen te houden. Bij de afronding van een letselschadeclaim onderhandelt een letsel advocaat dan ook  met de verzekeraar over de hoogte van de letsel schadevergoeding.

Vaststellingsovereenkomst. Vaak wordt een definitieve afhandeling van een letselschadezaak bekrachtigd met een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een bindende overeenkomst waarin beide partijen (letselschadeslachtoffer en aansprakelijke partij) gemaakte afspraken over een definitieve schadevergoeding vastleggen.

Vragen aan letsel advocaat?

Bij Letselschade-Claim kunt u terecht voor kosteloos advies van een letsel advocaat.

Vul gerust even het mailformulier in met uw gegevens en gegevens over uw ongeval. Binnen 24 uur wordt er telefonisch contact met u opgenomen. Samen bespreken we uw letselschadezaak. Vervolgens adviseren wij u geheel vrijblijvend & kosteloos met oog op een rechtvaardige letselschade vergoeding.

Scroll naar boven