Letselschade vergoeding

Waar bestaat een letselschade vergoeding uit? In dit artikel geven we een uitgebreide omschrijven van schadeposten van een letselschade vergoeding. Als u zelf letsel heeft opgelopen door een ongeval ( bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een bedrijfsongeval) kunt u er voor kiezen om zelf uw letselschade of whiplash te claimen. Maar wellicht wilt u uzelf veel stress besparen en kiest u er voor uw schadevergoeding te laten claimen via Letselschade-Claim.

Letselschadevergoeding

1. Smartengeld
Dient als vergoeding voor pijn, leed en afgenomen levensvreugde. Dit betreft lichamelijk en geestelijk letsel.

2. Gederfde inkomsten
Als u door bijv. whiplash klachten na een auto-ongeluk niet meer kunt werken dient het gemis aan inkomsten gecompenseerd worden. Verder bestaat deze post van de letselschade vergoeding uit:

 • Leaseauto
 • Pensioen gat
 • Ziekenfondspremie
 •  WAO gat
 • Schade aan spaarloonregeling en levensloopregeling

3. Vakantiegeld en extra’s i.v.m. vakantie

 • Verlies alleenstaande korting
 • Ouderen korting en arbeidskorting
 • Vergoeding kinderopvang
 • Extra kosten scholing

4. Afgenomen fiscale aftrekposten

 • Onkostenvergoeding (gedeelte wat u normaliter overhield)
 • Te verwachten salarisverhogingen
 • Winstuitkering
 • Extra 13e maand
 • Premie verzekering voor ongevallen en of invaliditeit

5. Zelfwerkzaamheid
Hierbij kunt u denken aan handelingen die normaliter vanzelfsprekend waren maar na uw ongeluk erg lastig blijken. Het gaat om:

 • Onderhoud aan huis
 • Tuinonderhoud
 • Onderhoud auto
 • Verhuizen etc.

6. Zelfstandigen

 • Mogelijkheid auto op naam v/d/ zaak
 • Noodzakelijke verkoop van bedrijf en faciliteiten van het bedrijf
 • Afname arbeidsvermogen
 • Afschrijvingen
 • FOR

7. Reiskosten en begeleidingskosten
Dit deel van de letselschade vergoeding betreft:

 • Artsen/medici, ziekenhuizen, fysiotherapie etc.
 • Extra kosten omdat u voortaan de auto moet nemen i.p.v. de fiets wat u voorheen deed vallen hier ook onder
 • Een grotere auto in geval u gebruik dient te maken van een rolstoel
 • Extra opgenomen vakantie dagen i.v.m. opvoeding kinderen
 • Eigen bijdrage rolstoelvervoer

8. Huishoudelijke hulp
Kosten die u maakt om een interieurverzorgster aan te stellen. Ook wanneer uw familie het huishouden overneemt kunt u daar een vergoeding voor krijgen.

Afgenomen recht op sociale zekerheid
Wanneer u als letselschade slachtoffer na een ongeluk in de WW valt dient u nadien uw rechten op WW weer op te bouwen. Ook dit behoort tot een letselschade vergoeding.

10. Annulering van vakanties en nutteloos geworden investeringen
Wanneer u reeds een vakantie had geboekt maar deze geen doorgang kan vinden heeft u recht op dekking van annuleringskosten. Verder bestaat dit deel van de letselschade vergoeding uit:

 • Contributie voor verenigingen/sport
 • Kosten van af te zeggen cursussen
 • Uitgaven studieboeken
 • Liggeld boot
 • Stageld caravan

11. Ziektekosten

 • Eigen risico ziektekosten
 • Niet door zorgverzekeraar gedekte medische uitgaven; fysiotherapie, tandarts, alternatieve geneeskunde
 • Verlies no-claim zorgverzekering
 • Te verwachten toekomstige ziektekosten (bijv. tandheelkundige kosten)

12. Aanpassingen thuissituatie
Als u bijvoorbeeld deuropeningen en de trapopgang moet aanpassen aan rolstoelgebruik, dient dit ook onderdeel te zijn van de letselschade vergoeding. Denk aan een rolstoellift. Verder valt hieronder:

 • Extra uitgaven energiekosten
 • Oppas kinderen i.v.m. bezoek ziekenhuis of arts
 • Aanpassingen inrichting

13. Extra kosten communicatie (telefoonkosten, portokosten)

14. Extra verzekeringskosten
Wanneer u letselschade heeft en daardoor te maken krijgt met hogere ksoten voor verzekeringen dient de verhoging onderdeel te zijn van de letselschade vergoeding. Deze schadepost betreft:

 • Onontkoombare nieuw af te sluiten verzekeringen
 • Hogere premies
 • Uitsluitingen van verzekeringen

14. Vakantiekosten extra kosten vakantie- en sportactiviteiten

 • Als kamperen niet meer gaat, kunt u compensatie krijgen m.b.t. andere accommodatie
 • Sportrolstoel
 • Renteverlies van bijvoorbeeld een caravan in i.p.v. vouwwagen

15. Kosten i.v.m. schadebeperkingsplicht
In geval u door een ongeval producten heeft moeten aanschaffen om uw letselschade te beperken kunt u deze ook aanvoeren m.b.t. de letselschade vergoeding.

Zelf letselschade vergoeding laten claimen? Vul gerust onderstaand mailformulier in. Binnen 24 uur bespreken we telefonisch uw situatie. Desgewenst kunt u na een eerste analyse uw schade claimen via onze letselschade advocaat.

Scroll naar boven