Schadevergoeding voor een ongeval

Een ongeval kan vervelende lichamelijke en financiële gevolgen hebben. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op schadevergoeding. Zelf beschikt u niet over voldoende kennis om goed te beoordelen of de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en of u recht hebt op schadevergoeding. Veel voorkomende letselschades zijn ongevallen op het werk, verkeersongevallen waarbij vaak whiplash letsel ontstaat. Middels de Claim Calculator op onze website kunt u uw schadevergoeding berekenen. Na het indienen van uw berekening wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Stel u heb letselschade door een auto-ongeluk. U wilt gebruik maken van een kosteloze rechtshulp bij het aanvragen van schadevergoeding voor een ongeval. Wat is letselschade eigenlijk? Letselschade kan bestaan uit materiële en immateriële schade. Materiële schade is in geld uit te drukken, immateriële schaden bestaat uit emotie. Als u ons als belangenbehartiger heeft aangesteld bent u er van verzekerd dat u volgens de wettelijke regels geholpen wordt. U bent er dan van verzekerd dat uw schadeclaimjuridisch juist wordt afgewikkeld.

Schadevergoeding voor ongeval met motorrijtuig

Een bestuurder kan door een aanrijding voor hoge kosten komen te staan die verband houden met letselschade. Die kosten wil de bestuurder graag vergoed krijgen om bijvoorbeeld zijn motorrijtuig te laten herstellen of een nieuwe aan te schaffen. Letselschade-Claim zorgt voor het vergoeden van de geleden schade na een ongeval hetzij door grove schuld of onbewust. We helpen u met het dekken van de materiële schade en alle extra bijkomende kosten. Mocht er sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, dan kunt u in dat geval ook een beroep op ons doen. Voor iedere schadeveroorzakende gebeurtenis dient er rekening gehouden te worden met een verjaringstermijn doorgaans 3 of 5 jaar. Om uw vorderingsrecht met betrekking tot schadevergoeding voor een ongeval veilig te stellen dient u een verzoek tot vergoeding van geleden schade in te dienen bij de verzekeraar van de schuldige partij.

Schadevergoeding voor arbeidsongeluk

Een ieder kan het slachtoffer worden van letselschade, zo ook werknemers. Ondernemers moeten ervoor zorgen dat de veiligheid van werknemers gewaarborgd is en moeten een samenwerkingsverband hebben met de arbodienst. Een bedrijfsongeval dient namelijk altijd doorgegeven te worden aan de inspectie SZW. De Inspectie SZW is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het slachtoffer van het ongeval moet in de wet centraal gesteld worden.

Wat is het te volgen proces voor het claimen van schadevergoeding bij Letselschade-Claim? Wij maken het eenvoudig voor u. U kunt uw schade via het mailformulier op onze website doorgeven. We nemen dan binnen 24 uur contact met u op. Eén van onze gerenommeerde letselschade specialisten voorziet u dan van juridisch advies. Uw zaak wordt desgewenst behandeld en we nemen uw zorgen uit handen.

Scroll naar boven