Whiplash: Symptomen, Behandelingen en Juridische Stappen..

Een whiplash kan gevolgd worden door een post-whiplash-syndroom. Dit kan betekenen dat uw dagelijks leven ingrijpend verandert. Naast de medische aspecten zit u ook met de afwikkeling van de letselschade. Het is dan fijn dat er iemand naast u staat die u lastige zaken uit handen kan nemen.

Vergoeding whiplash

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een beweging van de nek ten opzichte van de romp waarbij eerst sprake is van een versnelling en dan van een vertraging. Dit is slechts het mechanisme. Een whiplash is op zich dus geen diagnose. Sommige mensen blijven na deze slingerbeweging van de nek klachten houden. In dit geval spreekt men officieel van een post-whiplash-syndroom. In de wandelgangen meestal kortweg whiplash genoemd.

Een post-whiplash-syndroom is in vrijwel alle gevallen een niet objectiveerbaar letsel. Dit syndroom wordt daarom gediagnostiseerd aan de hand van het klachtenpatroon. De beschadiging bij een post-whiplash-syndroom zit hem meestal in niet-aantoonbare beschadigingen van de gewrichtsbanden en het omliggende spierweefsel. Er wordt over het algemeen gezegd dat het verloop van het genezingsproces in de eerste drie weken een goed inzicht geeft in het vervolg. Bestaan er na de eerste drie weken nog klachten, dan is er sprake van een langzaam herstel. Hoe ernstiger de klachten, hoe groter de kans op restverschijnselen op langer termijn.

De helft van alle patiënten met het post-whiplash-syndroom herstelt binnen drie maanden. Binnen een jaar is 70 % hersteld. Dit wil helaas zeggen dat 30 % van de whiplash patiënten niet goed herstelt en blijvend klachten houdt. De mate waarin het post-whiplash-syndroom hersteld, heeft vaak te maken met de graad van de klachten.

Hieronder volgen de vier gradaties, vastgelegd door de Quebec Task Force:

 • Graad of WAD 1: Patiënten met nekklachten, stijfheid of gevoeligheid maar zonder fysieke klachten bij beweging en aanraken.
 • Graad of WAD 2: Patiënten met nekklachten, stijfheid of gevoeligheid met fysieke tekenen bij beweging en aanraken.
 • Graad of WAD 3: Patiënten met nekklachten en neurologische symptomen. Zoals verminderde diepe peesreflexen, afname spierkracht en afname functie van zintuigen
 • Graad of WAD 4: Patiënten met nekklachten, fractuur, verschuiving van wervel(s) of letsel aan het ruggenmerg. Hierdoor ontstaat druk op zenuwen/ruggenmerg.

Hulp nodig met uw Letselschade-Claim?

Preventie Whiplash

Om de kans op een whiplash zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat de hoofdsteunen in de auto goed zijn afgesteld. De bovenkant van de hoofdsteun is gelijk aan de bovenkant van het hoofd.

Afstand houden (de twee seconden regel) is erg belangrijk. De twee seconden regel houdt in dat bij een snelheid van 100 km/uur een afstand van 56 meter ten opzichte van de voorligger moet worden aangehouden. Dit is bij drukte op de weg niet haalbaar, maar probeer ook dan zoveel mogelijk afstand te houden.

Een derde remlicht op uw auto kan helpen om uw remgedrag beter zichtbaar te maken voor uw achterligger, zodat deze beter gewaarschuwd wordt en de kans dat u van achter wordt aanreden verkleint.

Symptomen whiplash

De klachten voorkomend bij een whiplash zijn heel diverse en grofweg onder te verdelen in:

 • Hersenfunctiestoornissen: hieronder vallen klachten zoals geheugenverlies, slaapproblemen en concentratiestoornissen.
 • Bewegingsapparaat stoornissen: stijfheid in de nek en schouders, waarbij sommige bewegingen niet goed mogelijk en/of pijnlijk zijn.
 • Zintuigelijke stoornissen: hieronder vallen slechter zien, overgevoeligheid voor licht, overgevoeligheid voor geluid, oorsuizen, verminderd gehoor, duizelingen en evenwichtsstoornissen.
 • Psychische stoornissen: sommige slachtoffers ervaren klachten zoals stemmingswisselingen, somberheid, angsten, lusteloosheid en suïcidale gedachten.

Waarom hebben vrouwen vaker last van een whiplash?

Ieder jaar lopen tussen de 15.000 en 30.000 mensen een whiplash op. Zeker vrouwen hebben vaak te kampen met whiplashklachten na een aanrijding.  Ongeveer 60 % van de whiplash patiënten is vrouw. Vrouwen hebben over het algemeen een dunnere nek en minder spiermassa in deze regio, waardoor de kans op overbelasting groter is.

Daarnaast is het rijgedrag van vrouwen ook anders dan dat van mannen. Vrouwen rijden vaker in de stad, waar de kans op een aanrijding groter is. Daarbij komt dat vrouwen nogal eens in een kleinere (tweede) auto rijden. Een kleinere auto biedt dikwijls minder bescherming bij een aanrijding.

Hulp nodig met uw Letselschade-Claim?

Verschillende oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van een whiplash is een zogenaamde kop-staartbotsing in het verkeer. Echter kan een whiplash ook veroorzaakt worden door een aanrijding van opzij, een val van een trap of paard of door een sportblessure (bijvoorbeeld een botsing bij voetbal of rugby).

Wat doe je wanneer je last hebt van je nek na een ongeval?

Klachten behorende bij een whiplash kunnen in eerste instantie meevallen. U heeft wat pijn in de nek en misschien wat hoofdpijn. Het gebeurt vaak dat mensen dan denken dat dit zo wel weer over zal gaan.

Laat u niet verleiden om de schuld onderling te regelen, hoe aardig de tegenpartij ook kan zijn. Het is verstandiger om te vertellen dat u zich niet goed voelt en dat u daarom toch de politie wilt inschakelen. Bezoek vervolgens de huisarts om uw klachten vast te laten leggen in uw medisch dossier.

Wanneer u een whiplash heeft opgelopen is het belangrijk dat u de eerste dagen na het ongeluk voorzichtig bent met het bewegen van de nek. Blijf hierbij niet te lang in dezelfde houding zitten. Na 15 tot 20 minuten is het verstandig om van houding te veranderen. Vermijd dus activiteiten waarbij uw nek lang één houding aanneemt of waarbij uw hoofd helemaal achterover hangt. Zit rechtop en laat uw hoofd niet hangen.

Probeer de nek meerdere malen per dag te bewegen, maar stop op het punt dat u pijn voelt. Dit wordt gedoseerd bewegen genoemd en zorgt ervoor dat de spieren niet verslappen, zonder dat er sprake is van overbelasting door te forceren.

Whiplash behandelingen en therapieën

Whiplash, een veelvoorkomend letsel dat vaak het gevolg is van auto-ongelukken, vereist een zorgvuldige en gepersonaliseerde benadering van behandeling. Hieronder bespreken we verschillende behandelingsmogelijkheden voor whiplash, die variëren afhankelijk van de ernst van de blessure en de individuele behoeften van de patiënt.

1. Conservatieve behandelingen

Conservatieve behandelingen omvatten rust, ijsapplicatie, en pijnmedicatie om de symptomen te verlichten. Fysiotherapie en chiropractische zorg kunnen ook worden aanbevolen om de spieren te versterken, de mobiliteit te verbeteren en het herstel te bevorderen.

2. Medische interventies

In sommige gevallen kunnen medische interventies nodig zijn, zoals injecties met corticosteroïden om ontstekingen te verminderen en pijn te verlichten. Dit kan vooral gunstig zijn bij aanhoudende symptomen.

3. Oefentherapie

Oefentherapie gericht op het versterken van de nek- en rugspieren kan helpen om de stabiliteit te verbeteren en de mobiliteit te vergroten. Dit kan worden aangepast aan de individuele capaciteit en progressie van de patiënt.

4. Alternatieve behandelingen

Sommige patiënten vinden baat bij alternatieve behandelingen zoals acupunctuur, massage therapie, of yoga om spanning te verminderen en het herstel te bevorderen.

Het is belangrijk om een multidisciplinaire aanpak te volgen, waarbij de behandeling wordt afgestemd op de specifieke behoeften en symptomen van elke patiënt, onder begeleiding van een ervaren medisch team.

Whiplash bij inzittenden

Wanneer de chauffeur van de auto waarin u zit een ongeval veroorzaakt, waarbij u een whiplash oploopt, heeft u recht op schadevergoeding. U kunt de WA-verzekering van de bestuurder aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Op basis van de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde krijgen bijrijders met letsel in Nederland volledige schadevergoeding. Wanneer de bestuurder een schadeverzekering inzittenden (SVI) of een ongevallen inzittendenverzekering (OVI) heeft, kan daar de schade verhaald worden.

Het is voor de hoogte van het schadebedrag wel belangrijk dat u uw autogordel heeft gedragen en niet bent ingestapt bij een dronken automobilist of een automobilist zonder rijbewijs.

Hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding die u krijgt nadat u bij een ongeval een whiplash heeft opgelopen, is afhankelijk van verschillende factoren. Het is dus niet mogelijk om direct een schadebedrag te noemen. Wel kunnen we voor u op een rijtje zetten welke zaken van invloed zijn op de hoogte van het schadebedrag en deze berekenen.

Factoren die een rol spelen bij een de hoogte van de schadevergoeding bij een whiplash.

De hoogte van de gemaakte kosten:

 • Materiele schade zoals schade aan het voertuig, de kleding, de sieraden en/of mobiele telefoon.
 • De kosten voor medische behandeling die niet vergoed worden door de verzekering. Denk hierbij aan fysiotherapie, ergotherapie, eigen risico en therapie in verband met pijnbestrijding zoals APS-therapie.
 • Vergoeding voor gederfde inkomsten. Wanneer u inkomen bent misgelopen door het ongeval, heeft dit ook invloed op de hoogte van de schadevergoeding.
 • Kosten die u heeft moeten maken dankzij het verlies van zelfredzaamheid. Dit zijn kosten voor huishoudelijke hulp, (extra) kinderopvang, hondenuitlaatservice of onderhoud huis/tuin. Ook wanneer deze hulp geleverd wordt door vrienden en bekenden, speelt dit rol bij de hoogte van de schadevergoeding.
 • Overige kosten zoals hulpmiddelen (nekkraag, anti-nekpijnkussen) die u heeft moeten aanschaffen in verband met u klachten of de kosten van fysiofitness of een neuropsycholoog.
 • Juridische kosten moeten eveneens vergoed worden door de schuldige partij.

Andere factoren die een rol spelen:

 • Ziekenhuisopname en opname in een revalidatiecentrum: hiervoor krijgt u per dag een vast bedrag en uw naasten die u willen bezoeken krijgen een vast bedrag als reiskostenvergoeding. De bedragen tijdens ziekenhuisopname zijn hoger dan de schadevergoeding per dag tijdens opname in een revalidatiecentrum.
 • De gederfde levensvreugde. Wanneer u door blijvende klachten minder kunt genieten van uw leven en met beperkingen blijft zitten, kunt u hiervoor smartengeld eisen.
 • De oorzaak van het ongeval. Wanneer u wordt aangereden door een dronken automobilist is de kans aanwezig dat dit een gunstig effect heeft op de hoogte van uw smartengeld. Bent u daarentegen zelf bij een dronken automobilist in de auto gestapt, dan kan dit wel eens nadelig uitvallen in geval van schadevergoeding.

In Nederland zijn schadevergoedingen niet extreem hoog. U moet rekenen op enkele duizenden tot hooguit enkele tienduizenden euro’s, dus alles tussen de € 5.000,= en € 40.000,= is mogelijk, afhankelijk van de ernst van de klachten.

Hulp nodig met uw Letselschade-Claim?

Kosten whiplash revalidatie

Wanneer u whiplash klachten heeft, wordt u meestal doorverwezen naar de fysiotherapeut. Hoeveel zittingen bij de fysiotherapeut vergoed worden, is afhankelijk van uw verzekering. De behandelingen kosten gemiddeld tussen de €28,- en €40,- per zitting (tarieven 2016). Het aantal behandelingen wat u moet ondergaan is afhankelijk van uw klachten.

Naast behandeling door de fysiotherapeut is soms ook behandeling noodzakelijk van een neuroloog. Dit is het geval wanneer er sprake is van chronische vermoeidheid, geprikkeldheid en klachten in de armen zoals pijn, verminderde spierklacht en tintelingen. Dit komt meestal door afknellingen in de zenuwen. Normaliter worden deze consulten door uw verzekering vergoed.

Wanneer u ruim een maand na het ongeluk nog steeds last heeft van een beperkte bewegingsvrijheid, kan het zijn dat u verwezen wordt naar een manueel therapeut om deze blokkades op te heffen. De kosten voor manueel therapie liggen tussen de €44,- en €70,- per zitting (tarieven 2016). Hoeveel zittingen vergoed worden is afhankelijk van uw verzekering.

Soms is er sprake van psychische klachten, naast de lichamelijke whiplashklachten. Hiervoor kunt u worden doorgestuurd naar een psycholoog. Per consult liggen deze kosten tussen de €70,- en €120,- (tarieven 2016). Voor psychologen met contract wordt het consult meestal volledig vergoed door uw verzekering.

Gratis letselschade advies

Letselschade claimen is een tijdrovende en ingewikkelde juridische procedure. Vaak probeert de verzekeraar van de schuldige partij een zo laag mogelijke schadevergoeding uit te keren door te weigeren om de aansprakelijkheid te erkennen en de relatie tussen de klachten en het ongeval te ontkennen. Zeker bij een niet-objectiveerbare aandoening zoals het post-whiplash-syndroom is het daarom verstandig om zo snel mogelijk een letselschade jurist in te schakelen om uw belangen te behartigen. Aan een letselschadespecialist kunt u uw zaak uit handen geven, zodat u zich kunt concentreren op uw herstel.

Letselschade advies

Letselschade-Claim biedt u gratis en vrijblijvend advies wanneer u door een auto-ongeluk een whiplash heeft opgelopen. U kunt uw zaak gerust uit handen geven aan onze specialisten. De kosten zijn voor de tegenpartij, dus voor u is de rechtshulp normaliter volledig gratis.

Wanneer u onderstaand mailformulier invult, nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Wij bespreken dan met u uw situatie en brengen na interne analyse van onze letselschadespecialist een helder en kosteloos advies uit. Mogelijkheden met betrekking tot het claimen van een whiplash schadevergoeding zullen we dan kenbaar maken.

Scroll naar boven